Ὅταν οἱ ἥρωες πεθαίνουν σὰν Ἕλληνες…

 

Ὅταν οἱ ἥρωες πεθαίνουν σὰν Ἕλληνες...Δεκανέας Λούρμπας
Οἱ τελευταῖες μαρτυρίες συναδέλφων του, ποὺ ἀπαγκριστρώνονταν, ἀναφέρουν ὅτι τὸν εἴδαν στὸ ὄρυγμά του νὰ βάλῃ  κατὰ τῶν Τούρκων, ἔχοντας μαζέψει γύρω ἀπὸ αὐτὸ ὁρισμένα τυφέκια Μ1 νεκρῶν συμπολεμιστῶν του…..
Σὲ πρόσκληση τῶν ὑποχωρούντων συναδέλφων του νὰ τοὺς ἀκολουθήσῃ, μιᾶς καὶ ἤταν οἱ τελευταῖοι καὶ δὲν ὑπῆρχαν ἄλλοι, φώναξε ἀτάραχος «ΦΥΓΕΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ» καὶ συνέχισε να βάλῃ κατὰ τῶν Τούρκων, ποὺ εἴχαν περάσει τὰ συρματοπλέγματα….

Ἡ συλλογὴ τῶν Μ1 δίπλα στὸ ὄρυγμά του σήμαινε ὅτι εἶχε πάρει τὴν ἀποφασή του νὰ μείνῃ  καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιήσῃ μέχρι τὴν τελευταία σφαῖρα….
Ἔκτοτε εἶναι καταγεγραμμένος στὴν λιστὰ τῶν «ἀγνοηθέντων-ἀγνοουμένων».

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

 

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply