Θά κερδίσουμε αὐτά πού χρειαζόμαστε ἤ θά ὑποτακτοῦμε;

Θά κερδίσουμε αὐτά πού χρειαζόμαστε ἤ θά ὑποτακτοῦμε;Γενναῖες ψυχές θὰ ξεπροβάλετε καμμιά φορά;

Ὡραῖες καὶ εὐχάριστες, σὲ ἕνα λυτρωτικὸ βίωμα, σὲ πάλη γιὰ μιὰ πίστη, ἤ σὲ μιᾶ πράξη διψασμένης καρδιᾶς.

Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὸ καινούριο δὲν εἶναι ἀρκετὰ ξεκάθαρο…
Οἱ ἀνθρώπινοι δεσμοὶ διαταράσσονται καὶ ἡ ἀπελπισία κραυγάζει.

Καὶ πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ ψυχή ποὺ φωνάζει.
Θά διασώσουμέ τίς ψυχές μας σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο;
Θά τίς ἀφήσουμε νὰ ἐκφραστοῦν μέσα ἀπό τις χειρονομίες καὶ τὰ λόγια μας;
Θὰ τοὺς δόσουμε αὐτά πού δικαιοῦνται ἤ θὰ ὑπατακτοῦμε σιωπηρά ἀφοσιωμένοι στήν ἀδράνεια τοῦ πλήθους;

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply