ΠΟΣΑ καλεῖται νά πληρώσῃ γιά ΕΝΦΙΑ τό «χαμόγελον τοῦ παιδιοῦ»;

ΠΟΣΑ καλεῖται νά πληρώσῃ γιά ΕΝΦΙΑ τό «χαμόγελον τοῦ παιδιοῦ»;Ὁ «δίκαιος» καὶ σύγχρονος φόρος ἀκινήτων, για τὸν ὁποῖο δήλωσε ὑπερήφανος ὁ Γιάννης Στουρνάρας, ζητάει 95.000 εὐρῶ ἀπὸ τὸ «χαμόγελο τοῦ παιδίου».

Τὸ πόσο χυδαῖο καὶ Λενινιστικὸ εἶναι ἔνα κράτος, μπορεῖ νὰ φανῇ ἀπὸ τὴν φορολόγηση τοῦ ἐθελοντισμοῦ γιὰ κοινωνικοὺς σκοπούς.

Ἡ ἀκορέστη πεῖνα τοῦ λῃστρικοῦ καθεστῶτος καὶ ἡ μανία του  νὰ αὐτοσυντηρηθῇ, ξεπερνᾶ σταδιακὰ κάθε ὄριο.

Ἐπαναλαμβάνω για μιὰ ἀκόμη φορά:
Πὼς ἡ χώρα θὰ κάνη ἐπανεκκίνηση, μόνον ὅταν θὰ καθίσουν στὸ σκαμνὶ κάτι ἑρπετὰ σὰν τὸν Στουρνάρα καὶ θὰ δικαστοῦν γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.

Συνεκτικὸς Ἱστός

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply