Συγκεκριμένες κινήσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ ΕΝΦΙΑ.

two 3d humans carry a home in their handsὙπάρχει λόγος!!!
Ἐπιζητοῦν ΔΗΜΕΥΣΗ τῆς ἀκινήτου περιουσίας σας!!!
Ἐσεῖς ἀποζητᾶτε νὰ πᾶτε νὰ τοὺς πληρώστε ἀμέσως, μήπως χάσετε κάποιο δευτερόλεπτο ἀργοπορίας.
Θὰ ἤθελα νὰ διαπιστώσῳ ποιοὶ θὰ καταθέσουν προσφυγὴ σὲτὰ διοικητικὰ δικαστήρια, γιὰ νὰ διασώσουν τοὐλάχιστον τὴν ΠΡΩΤΗ κατοικία τους, ἐφ΄ ὅσον ἡ δήμευση (μὲ ὁποιοδήποτε πρόσχημα) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

  • α. Ἀπὸ τὰ βασικὰ ἄρθρα 1, 4, 4, 17 καὶ 120, παράγραφος 2 καὶ 4, τοῦ  «Ἑλληνικοῦ» Συντάγματος καὶ ἄλλους εἰδικοὺς νόμους καὶ διατάξεις.
  • β. Τὴν ΕΣΔΑ καὶ
  • γ. Τὸ διεθνὲς σύφμωο γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

Πόσοι λοιπόν θά ἔχουν αὐτήν τήν ἁπλῆ λογική;

Δὲν λέω νὰ μὴν πληρώσουν (γιατί, κατὰ τὴν ἄποψή μου, ὅλες οἱ αἰτήσεις ἀναστολῆς, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αἴτηση ἀναστολῆς γιὰ τὴν κύρια κατοικία σας, θὰ ἀποῤῥίπτονται).
Ἀλλά ποιοί πολῖτες εἶτε θά καταθέσουν ἐξώδικο μέ ἐπιφύλαξη, πρὶν πληρώσουν, εἶτε -ἄν ἀδυνατοῦν νὰ καταθέσουν τέτοιο ποσό-θὰ καταθέσουν ἀμέσως προσφυγὴ (ΜΟΝΟΝ 30 ἡμέρες!!! ἔχετε προθεσμία νὰ καταθέσετε καὶ χρειάζεται νὰ γίνῃ μελέτη τῆς κάθε ὑποθέσεως χωριστά. Ὁ δικηγόρος σας δὲν θὰ μπορῆ νὰ κάνῃ τὴν δουλειὰ αὐτὴ σὲ ἕνα ἀπόγευμα, ἐὰν πᾶτε τὶς τελευταῖες ἡμέρες.)

Ἡ ἀντίσταση δὲν γίνεται μὲ ἀναθεματισμοὺς καὶ ἀγανάκτηση, ἀλλὰ μὲ συγκεκριμένες, στοχευμένες πράξεις!!!

Κωσταρέλλος Γεώργιος
δικηγόρος

ΔΕΣ ΠΟΣΟ ΜΑΛΑΚΑ ΣΕ ΘΕΩΡΟΥΝ ΕΛΛΗΝΑ
==============================================Συγκεκριμένες κινήσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ ΕΝΦΙΑ.

Μεγάλες φορολογικές ανισότητες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

Εάν έχεις εισόδημα 8.000€ το χρόνο στη Γερμανία, ο φόρος που σου αναλογεί είναι 20€ / Αντίθετα στην Ελλάδα, εάν βγάζεις τα ίδια ακριβώς χρήματα το χρόνο, ο φόρος που σου αναλογεί είναι 3.200€

Στην Γερμανία, επίσης, η πρώτη κατοικία όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση δεν φορολογείται / Ενώ στην Ελλάδα, αποτελεί τεκμήριο.

Σύμφωνα τέλος με την Eurostat, το ποσοστό του πληθυσμού που διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία είναι στη Γερμανία είναι 53.3% και το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 75.9%

Τηγανήτας Σωτήρης

φωτογραφία

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply