Ἡ Πουτίνιος σκακιέρα.

Ἡ Πουτίνιος σκακιέρα.

«Πόλεμος πατὴρ πάντων…
Πάντων βασιλεύς… καὶ οὐὲ τοῖς ἀδυνάτοις!»

 

Ἤδη ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ἔχει ξεκινήσει, ἀλλὰ οἱ σάλπιγγες θὰ ἠχήσουν σὲ 10 χρόνια — τόσο περίπου χριεάζεται ἡ παγκόσμια σκηνὴ νὰ ὠριμάσῃ.
Πρῶτα ἐμφανίζεται ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος καὶ ἡ Ἀμερικὴ δὲν ἔχει πολλὰ περιθώρια νὰ κινηθῇ.
Ἂν δὲν ἐνεργήσῃ δυναμικὰ σὲ μιὰ δεκαετία, μὲ σκοπὸ νὰ ἐξοντώσῃ τὶς ἀναδυόμενες δυνάμεις καὶ νὰ ἐπιβληθῇ, θὰ ἔχη ὁριστικὰ χάσει τὸ παιχνίδι.
Μέσα στὴν δεκαετία θὰ βρίσκεται τόσο πολὺ χρεωμένη, ὥστε μὲ δυναμικὴ ἐξόντωση θὰ ζητήση τὴν ἀπαλλαγή της ἀπὸ ἐπιδόξους κυριάρχους.
Ἡ Ῥωσσία διὰ Πούτιν ἢ ἐλλινιστὶ κυρίου Πουτινίου, δὲν ἔχει ἐπίσης περιθώρια ὑπάρξεως, ἂν δὲν ἀνακτήσῃ δυναμικὴ κυριαρχία στὸν ζωτικό της χῶρο, στὸν ὁποῖο περιλαμβάνεται ἡ Οὐκρανία. Τυχαίνει στὴν καιρία στιγμὴ στὴν Ῥωσσία νὰ ἡγεῖται μιὰ προσωπικότητα, γέννημα τῆς ΚΚΒ, μὲ βλέμμα ἀλωπεκῆς καὶ ἡ σκακιέρα ῥυθμίζεται ἀπὸ αὐτόν.
Βέβαια ἡ Ῥωσσία δὲν διαθέτει ἰσχυρὴ οἰκονομία, ἀλλὰ διαθέτει ἔναν σκληροτράχαλο λαὸ καὶ πολεμικὴ τεχνολογία. Δύσκολα λοιπὸν μπορεῖ νὰ καμφθῇ τὸ φρόνημα καὶ ἡ πολιτική της. Παρὰ ταῦτα χρειάζεται μιὰ δεκαετία γιὰ νὰ ἰσχυροποιηθῇ τόσο ὄσο θὰ τῆς ἐπιτρέπει δυναμικὴ ἐξόντωση ἀντιπάλων.
Στο διάστημα αὐτὸ ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος θὰ ἐνταθῆ, ἐνῶ ἡ θεωρία τῆς ἐλευθέρας κινήσεως προϊόντων, κεφαλαίων κλπ θὰ καταρριφθῆ.
Ἡ ἀνθρωπότητα ἐπιστρέφει σὲ «προτεξιονισμό», ἀνάλογο μὲ ἐκεῖνον τῆς πρό- ἡ βιομηχανικῆς ἐποχῆς (18ος, 19ος αἰῶνας)

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἀκολουθεῖ τὸν δρόμο τῆς ἠλιθιότητος, ἀνάμεσα, καὶ δένεται στὸ ἇρμα τῶν ΗΠΑ. Γιά ποιό λόγο ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις νά διεκδικῇ νά ἀποσπάσῃ τὴν Οὐκρανία ἀπό τήν σφαῖρα ἐπιῤῥοῆς τῆς Ῥωσσίας;
Νομίζουν οἱ Εὐρωπαίοι ὅτι ἡ Ῥωσσία δέν ἔχει ἐναλλακτικές πηγές καί λύσεις;
Καὶ μέσα στοὺς Εὐρωπαίους, σὰν παρονυχίδα, βρισκόμαστε κι ἐμείς.
Ἡ ἡγεσία μας εἶναι δεμένη χειροπόδαρα ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν πυγμὴ να ἀντισταθῇ, ὥστε νὰ παίξῃ οὐδέτερη πολιτική.
Ἀναγκαστικὰ θὰ ὑποστοῦμέ τὶς συνέπειες, ποὺ θὰ εἶναι δραματικές, καὶ μὴν ὀνειροβατοῦμε περὶ τῆς ῥωσσικὴς ὁμοδοξίας καὶ φιλίας. Οἱ Ῥῶσσοι εἶναι ὑπὲρ Ῥώσσων καὶ τίποτα ἄλλο.

Ἡ ἔκβαση τοῦ ἀναδυομένου οἰκονομικοῦ πολέμου εἶναι ἄγνωστη, ἀλλὰ εἶναι προβλέψιμη ἡ Ἑλληνικὴ θέση ποὺ θὰ βρεθῆ νὰ ἰσοπεδωθῇ ἀπὸ αὐτὴν τὴν διαμάχη.
Ὡς ἄτομα πλέον μόνο ἕνα χωραφάκι στὸ χωριό μπορεῖ νὰ μᾶς σώσῃ!

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

 

(Visited 58 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ Πουτίνιος σκακιέρα.

 1. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά τη Λογική του συγγραφέως, τα Τύμπανα του Γ Παγκοσμίου Πολέμου, είναι ήδη επί τω … έργω .

  Επιφανειακά, τα πάντα συνηγορούν υπέρ αυτής της Εκδοχής, αλλά μία περισσότερο προσεγμένη Θεώρηση με βάση τις ΗΓΕΣΙΕΣ των αντιμαχόμενων … Πολιτικά, Οικονομικά, Στρατιωτικά και Γεωστρατηγικά … Συμφερόντων και την ήδη μέχρι στιγμής ακολουθούμενη Στρατηγική και Τακτική ΠΕΙΘΕΙ για την … Αποφυγή Γενικευμένης Σύγγρουσης των Υπερδυνάμεων .

  Έτσι, είτε με … Λεκτικά Φληναφηματα – ΠΑΡΟΛΕΣ – ή – WARS BY PROXY – of Regional Powers that happen to be at the Eye of the Cyclone, … Πιστοποιούν τη Ρήση του Ποιητή :

  “Όμορφος Κοσμος, Αγγελικά Πλασμένος” .

  Τα Παιδία … Παίζει – ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ;

  DR A

Leave a Reply