«Ὁρκίζομαι στὴν συνείδησίν μου!»

«Ὁρκίζομαι στὴν συνείδησίν μου!»«Ὁρκίζομαι στὴν συνείδησί μου.»
Contradictio in terminis.

Ὁρκίζομαι, σημαίνει δεσμεύομαι σὲ κάποια Ἀρχὴ ἀνωτέρα ἐμοῦ.
(Καὶ προφανῶς ἡ «συνείδησίς» μου, δηλαδὴ ὁ ἑαυτός μου, δὲν εἶναι ἀνώτερος ἐμοῦ, ὥστε νὰ μὲ δεσμεύῃ.)

Τὸ «ὁρκίζομαι στὸν ἑαυτό μου» εἶναι παραδοξολογία·
σημαίνει πὼς κάνω ὅτι γουστάρει ὁ ἑαυτός μου, δηλαδὴ δὲν δεσμεύομαι ἀπὸ τίποτε.

Φειδίας Μπουρλᾶς

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply