Ἐμεῖς ἔχουμε κουδουνίστρες καὶ οἱ Ῥῶσσοι …ΗΓΕΤΗ!!!

Ἐμεῖς ἔχουμε κουδουνίστρες καὶ οἱ Ῥῶσσοι ...ΗΓΕΤΗ!!!«Ἂν οἱ μειονότητες ἐπιθυμοῦν τὸν νόμο τῆς Σαρίας, τοὺς συμβουλεύουμε νὰ πάνε σὲ ἐκείνα τὰ μέρη ποὺ εἶναι νόμος τοῦ κράτους τοὺς.
Ἡ Ῥωσσία δὲν ἔχει ἀνάγκη τὶς μειονότητες.

Οἱ μειονότητες ἔχουν ἀνάγκη τὴν Ῥωσσία καὶ δὲν θὰ τοὺς χορηγήσουμε εἰδικὰ προνόμια, οὔτε θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀλλάξουμε τοὺς νόμους μας, ἔτσι ὥστε νὰ ταιριάζουν στὶς ἐπιθυμίες τους, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πόσο δυνατὰ θὰ φωνάζουν περὶ «διακρίσεων»…»

-Βλάντιμιρ Πούτιν !!!

(Νίκος Γεωργιόπουλος)

(Visited 61 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐμεῖς ἔχουμε κουδουνίστρες καὶ οἱ Ῥῶσσοι …ΗΓΕΤΗ!!!

Leave a Reply