Οἱ σχέσεις μᾶς δίδουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀναπτυχθοῦμε.

Οἱ σχέσεις ἀρχίζουν ἀπὸ ἐμᾶς.
Ὅταν θεραπεύουμε τὸν ἑαυτό μας τότε θεραπεύουμε τὶς προσωπικές μας σχέσεις, τὴν οἰκογένεια καὶ τὸν πλανήτη.
Ὅταν ὑπάρχουν ἀμφιβολίες, ἀρνητικότητα ἤ κριτικὴ ἀπέναντι στὸν ἑαυτό μας, αὐτὴ ἡ ἔλλειψις εὐθυγργαμμίσεως δημιουργεῖ ἀντιθέσεις καὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους γύρω μας.
Οἱ ἄλλοι εἶναι ἔνας καθρέπτης αὐτοῦ ποὺ εὑρίσκεται μέσα μας καὶ ἀντανακλοῦν αὐτὴ τὴν ἐσωτερική μας πάλη.

Ἡ προσπάθειά μας νὰ κάνουμε τὸ ἄλλο πρόσωπο νὰ ἀλλάξῃ δὲν ἀνταποκρίνεται στὸ ἀληθινὸ πρόβλημα.
Ὅταν δὲν ἀλλάζουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἴσως θελήσουμε νὰ ἀλλάξουμε καθρέφτες…
Ἡ ἀντανάκλαση ὅμως παραμένει ἡ ἴδια.

Οἱ σχέσεις μᾶς δίνουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀναπτυχθοῦμε καὶ ἡ κάθε ἡμέρα μᾶς δίνει μιὰ νέα εὐκαιρία νὰ δημιουργήσουμε τὴν ποιότητα ποὺ θέλουμε, ἀρκεῖ νὰ ἀδράξουμε αὐτὴ τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς προσφέρει.
Κάθε ἐμπόδιο εἶναι τὸ δῶρο, μιᾶς νέας εὐκαιρίας γιὰ νὰ μάθουμε ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ζήσουμε μὲ χαρά, εἰρήνη καὶ ἀγάπη.
Σᾶς φιλῶ καὶ εἰς αὔριο μὲ ὑγεία.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply