Μία ἀνάσα μπορεῖ νὰ φέρῃ πίσω τὴν ζωή…

Μία ἀνάσα μπορεῖ νὰ φέρῃ πίσω τὴν ζωή...Ὑπάρχουν θάλασσες καὶ ὠκεανοὶ
ὅμως, μιὰ μικρὴ πηγὴ σὲ ξεδιψάει.
Ὑπάρχει φῶς καὶ ἥλιος παντοῦ
ὅμως, μιὰ ἀκτίδα ἀρκεῖ νὰ σὲ ξυπνήσῃ
Ὑπάρχουν μεγάλοι δρόμοι
ὅμως, τὰ χωμάτινα μονοπάτια
σὲ ὁδηγοῦν στὰ ξέφωτα
Ὑπάρχει ὀξυγόνο,
μιὰ μόνο ἀνάσα, ὅμως,
μπορεῖ νὰ σὲ φέρῃ πίσω στὴν ζωή.

Φυλλίτσα Ἀθηναϊς Ἀναπνιώτου

 

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply