Ἡ κρίση τῆς Οὐκρανίας σχεδιάσθηκε στὴν Οὐάσιγκτον.

Ἡ κρίση τῆς Οὐκρανίας σχεδιάσθηκε στὴν Οὐάσιγκτον.Ἡ κρίση τῆς Οὐκρανίας σχεδιάσθηκε στὴν Οὐάσιγκτον μὲ την βοήθεια ΜΚΟ (Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων), ἀμερικανικῆς πέμπτης φάλαγγας, συγκεκαλυμένης προώθησης τῆς λεγομένης «δημοκρατίας» καὶ τῶν λεγομένων ἀνθρωπίνων «δικαιωμάτων».

Τὰ γεγονότα ἐξελίσσονται γρήγορα – ὁ Πούτιν ἐπέρασε στὴν ἀντεπίθεση.

Ἡ ἐκδίκηση τοῦ Βλαντιμὶρ Πούτιν γιὰ τὴν Οὐκρανία μπορεῖ νὰ στοιχίση ἀκριβὰ στὴν Δύση.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply