Ὅμως τὰ ἱστορικὰ ψεύδη θὰ μένουν ἀναπάντητα, παρὰ τὸ …«ἀντιῤῥατσιστικό»!!!

Ὅμως τὰ ἱστορικὰ ψεύδη θὰ μένουν ἀναπάντητα, παρὰ τὸ ...«ἀντιῤῥατσιστικό»!!!Ἀπάντησις ὡς πρὸς τὴν ἰσχὺ τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου:

ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΤΑΠΑΤΟΜΕΘΑ!!!

Πολλοὶ μὲ διάφορες ἀναρτήσεις τους θέλουν νὰ διασκεδάσουν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ «ἀντιρατσιστικοῦ» νόμου, μειώνοντας τὴν ἀξία του καὶ τὴν δυνατότητα ἐπιβολῆς του (ἴσως γιὰ νὰ ἀποδιώξουν τὸν καημό τους, νὰ μὴν τρελλαθοῦν, ἀπὸ τὴν στέρησιν τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τους!!!)

Τοὺς λέμε:

Ὅμως τὰ ἱστορικὰ ψεύδη θὰ μένουν ἀναπάντητα καὶ θὰ διδάσκονται στὰ σχολεῖα καὶ στὰ ΜΜΕ θὰ ἀναπαράγονται χωρὶς ἀντίλογο καὶ ἤδη στὴν Εὐρώπη τὸ 95% τὰ πιστεύει ἀκραδάντως!!!

Παράδειγμα: Τὴν γόνιμη ἐπιστημονικὴ ἱστορικὴ ἔρευνα ποὺ εἶχε ἀρχίσει στὴν Γαλλία ὁ Νόμος Γκαϋσσῶ-Φάμπιοὺς τὴν ἐστραγγάλισε τελείως μοιράζοντας ἀφειδῶς πολυετεῖς ποινὲς φυλακίσεως.

Μαρίνης Παναγιώτης

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply