Ἡ ἀσκητικὴ ζωὴ κάνει …θαύματα.

Ἡ ἀσκητικὴ ζωὴ κάνει ...θαύματα.Ἡ ἀσκητικὴ ζωὴ κάνει θαύματα.
Ἀφορολόγητο 9,500 εὐρώ γιὰ εἰσοδήματα μοναχῶν ἀπὸ συντάξεις.

Τώρα πῶς εἶναι δυνατὸν κάποιος ποὺ ἀφιερώνεται στὸν μοναχισμὸ νὰ παίρνῃ σύνταξη, εἶναι ἄλλο ἕνα ἀκατανόητο:
-Τὶ ἐπαγγέλεσθε;
-Μοναχός, καὶ τώρα συνταξιοῦχος μοναχός
-Σὲ ΑΕΙ, ἢ ΤΕΙ τὸ σπουδάζει κανεῖς αὐτό;

Φρούριον

εἰκών

(Visited 104 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ ἀσκητικὴ ζωὴ κάνει …θαύματα.

Leave a Reply