Θέλω νὰ σὲ …διαπαιδαγωγήσῳ!!!

Θέλω νὰ σὲ ...διαπαιδαγωγήσῳ!!!Μία σχέση γιὰ νὰ πηγαίνῃ καὰ χρειάζεται να ἐνισχύῃ  συνεχῶς τὴν πεποίθησι ὅτι καὶ οἰ δύ μέσα στὴν σχέση ἐπαρκοῦν.
Ἠ  πληρότητα καὶ ἡ ἀποδοχὴ ἐμπεριέχονται μέσα στὴν ἀγάπη…
Ὠστόσο οἰ περισσότεροι ἄνθρωποι ὅταν λὲν «σ’  ἀγαπῶ»  ἐννοοῦν «θέλω νὰ σὲ διαπαιδαγωγήσῳ»..

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Θέλω νὰ σὲ …διαπαιδαγωγήσῳ!!!

Leave a Reply