Ἀπὸ σήμερα καὶ πέρα…

Ἀπὸ σήμερα καὶ πέρα...Κάθε ἠμέρα εἶναι ἕνας καμβᾶς καὶ ἔχεις τὴν εὐκαιρία νὰ ζωγραφίσῃς ἐπάνω σὲ αὐτὸν ἕνα ἀριστούργημα τῆς ἐπιλογῆς σου.
Μπορεῖς νὰ ζωγραφίσῃς τὴν χαρά, τὴν ἀγάπη, τὸν ἐνθουσιασμό, τὴν εὐγνωμοσύνη…
Οἱ σκέψεις σου δημιουργοῦν τὴν πραγματικότητά σου.
Ἄν δὲν σοῦ ἀρέσῃ ἠ ζωή σου, ἄλλαξε τὶς σκέψεις σου…
Καὶ ἔτσι…
…ἠ σημερινὴ ἠμέρα μπορεῖ νὰ εἶναι μία ἄλλη  ἠμέρα…
Μία καινούρια ἠμέρα, ποὺ νὰ ἔχῆ τὸν τίτλο: «Ἀπὸ σήμερα καὶ πέρα…»!!!

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply