Εἶμαι ἀπολύτως πεπεισμένος πὼς …«διοικούμεθα» ἀπὸ ΣΚΙΤΖΗΔΕΣ!!!

Εἶμαι  ἀπολύτως πεπεισμένος πὼς ...«διοικούμεθα» ἀπὸ ΣΚΙΤΖΗΔΕΣ!!! Μόλις ἄκουσα πὼς γιὰ νὰ ῤυθμίσῃ κάποιος τὰ «ΧΡΕΗ» του σὲ Ο.Α.Ε.Ε. καὶ Ι.Κ.Α. πρέπει νὰ προσκομίσῃ, ΠΡΩΤΑ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ἀπὸ τράπεζα καὶ πὼς ἐὰν τὸ χρέος εἶναι μέχρι 15.000 €, οἰ δόσεις θὰ εἶναι 100…
Πέραν αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ, οἰ δόσεις μειώνονται.

Θὰ ἤθελα νὰ ξέρῳ:

  1. Ποιός ἐμετικά ΗΛΙΘΙΟΣ κάθεται καί σκέπτεται ὅλες αὐτές τίς «ῥυθμίσεις»;;;
  2. Ἐάν ὁ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΣ πρωθυπουργός  (ὁ ὁποῖος ἐπαίρεται πὼς εἶναι οἰκονομολόγος-γνώστης τῆς ἀγορᾶς) ἐγκρίνῃ αὐτές τίς «ῥυθμίσεις» καί ποιό εἶναι τό σκεπτικό του;;;
  3. Πῶς περιμένουν νά ἐπιζήσῃ ὁ Ο.Α.Ε.Ε. ὅταν καθιστοῦν  ΑΔΥΝΑΤΟΝ στόν ὁποιονδήποτε νά ἐξωφλήσῃ τούς λογαριασμούς;;;
  4. Πῶς ὅταν κάποιος χρωστᾷ στὸν Ο.Α.Ε.Ε. ἤ στὸ Ι.Κ.Α., θά μπορέση νά ἐκδόσῃ ἐγγυητική, ἀπὸ τὴν τράπεζε, ἐφ΄ ὅσον εἶναι στὸν ΤΕΙΡΕΣΙΑ, (αὐτομάτως μπαίνεις ὅταν ἔχῃς ληξιπρόθεσμα-ἀπαιτητὰ χρέη) καὶ οἰ τράπεζες ἔχουν σταματήσει νά ἐκδίδουν τέτοιες ἐπιστολές;;;
  5. Ἐὰν ἠ ἐγγυητικὴ θὰ ἔχη ΚΑΙ ἐγγύηση Δημοσίου, ποιός ὀ λόγος νά ὐπάρχη;;;;

Εἶμαι ἀπόλυτα πεπεισμένος πὼς διοικούμεθα (ἀπὸ «πρωθυπουργό» ἔως τὸν τελυταῖοα «συμβουλίσκο») ἀπὸ ΣΚΙΤΖΗΔΕΣ καὶ ἐρασιτέχνες ἀπατεωνίσκους!!!!

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply