Αἰγὸς Ποταμοὶ Ἀνατολικῆς Θράκης. Τὶ καὶ ποῦ εἶναι.

Αἰγὸς Ποταμοὶ Ἀνατολικῆς Θράκης. Τὶ καὶ ποῦ εἶναι.Μικρὸς ποταμὸς τῆς ἀνατολικῆς Θρᾴκης, κοντὰ στὸν Ἐλλήσποντο, στὶς ἐκβολὲς τοῦ ὁποίου οἱ Σπαρτιάτες, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Λύσανδρο, διέλυσαν τὸν ἀθηναϊκὸ στόλο (405 π.Χ.).

Ἡ ἧττα στοὺς Αἰγὸς Ποταμοὺς ἀπετέλεσε καὶ τὴν τελευταία πράξῃ στὸ ἐμφύλιο δρᾶμα τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου.

Θράκη

Τὸ ἀκριβὲς σημεῖον ἀπὸ τὸ  «google earth» ἐδῶ

(Visited 38 times, 1 visits today)
Leave a Reply