Μόνον ὅσα ἔχει ζήσει…

Μόνον ὅσα ἔχει ζήσει...Στὸ τέλος τοῦ ἐπιγείου Ταξειδίου του, κάθε ἄνρωπος, παίρνει μαζί του ΜΟΝΟΝ ὅσα ἔχει ζήσει…
….Ἀφήνοντας πίσω του ὅσα ἔχει ἀποκτήσει…

Νικόλας

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply