Εἶμαι γιατὶ ΘΕΛΩ!!!

Εἶμαι γιατὶ ΘΕΛΩ!!!Κι ὄχι γιατὶ ΠΡΕΠΕΙ!!!
Τὰ διάφορα «πρέπει» μας τὰ κληρονομοῦμε καὶ σαφῶς δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως καὶ αὐτὰ ποὺ χρειαζόμαστε.
Σὲ μίαν κοινωνία ποὺ τὰ πάντα γκρεμίζονται, ἀπὸ ἀνθρώπους, ὄνειρα ἔως ἀξιακὰ συστήματα, τὰ πάντα χρειάζονται γκρέμισμα καὶ ἐπαναδόμησιν.
Κι αὐτὸ ἀπὸ τὸ ὁποῖον μποροῦμε καὶ ΠΡΕΠΕΙ νὰ ξεκινήσουμε εἴμαστε ἐμεῖς.

Τὸ νὰ μιμοῦμαι συμπεριφορὲς δὲν μὲ βοηθᾶ πλέον.
Τὸ νὰ ἐπανεξετάσῳ ὅμως ὅλα ὅσα ἔως σήμερα πίστευα γιὰ ὀρθὰ καὶ νὰ τὰ ἐπαναδομήσῳ, εἶναι ἠ ἀρχὴ τῆς ἐπομένης μου ζωῆς.
Καὶ ἠ ἐπομένη μου ζωὴ ΠΡΕΠΕΙ νὰ εἶναι σημαντικὴ κι ὄχι ὑβριστική.

Τὸ ΠΡΕΠΕΙ λοιπόν, ὠς ἐπιλογή, κι ὄχι ὡς καταβολή, εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ μὲ ὀδηγήση στὸ νὰ γίνῳ ὡς Ἄνθρωπος καλλίτερος, σημαντικὸς καὶ χρήσιμος γιὰ τὸν πλανήτη καὶ γιὰ τὴν Ἀνθρωπότητα.
Τὰ «πρέπει» ποὺ μοῦ κληροδότησαν, μαζὺ μὲ ὅλο τὸ σύστημα πεποιθήσεων μου, ὀφείλω  νὰ τὸ «ξεσκονίσῳ» πρὸ  κειμένου νὰ κρατήσῳ αὐτὰ ποὺ προωθοῦν καὶ ἐξυψώνουν τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ πετάξῳ ἐκεῖνα ποὺ τὸν καταστρέφουν.
Κι ὅλη αὐτὴ ἡ διαδρομὴ γίνεται διότι ΘΕΛΩ κι ὄχι διότι μὲ ὠθοῦν σὲ αὐτὴν ἄλλοι παράγοντες!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 387 times, 1 visits today)
Leave a Reply