«Στρατιωτικὸς τουρισμός»

«Στρατιωτικὸς τουρισμός»Ἀφοῦ λοιπὸν τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν ἀπαγορεύει πλέον τὴν χρήση τῆς λέξεως «πόλεμος» καὶ τῆς φράσεως «πολεμικὸ ἐπεισόδιο» («…ἀναφορικὰ μὲ συγκεκριμένη ὀρολογία (πόλεμος καὶ πολεμικὸ ἐπεισόδιο), ποὺ τίθενται σὲ ἀμφισβήτηση, λόγω τῆς ὀριοθετικῆς συνθετότητάς ποὺ παράγεται σήμερα ἀπὸ συγγενεῖς ὅρους, τῶν ὁποίων ὁ μὴ ἀκριβῆς ὁρισμός τους ἀφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Προωθήθηκε ἁπάλειψη καὶ ἀντικαταστάσῃ τῶν δύο ὡς ἄνω ὁρῶν.»), ἐμεὶς προτείνουμε τὴν φράση «στρατιωτικὸς τουρισμός» ὡς ἀντικαταστάτριά τους.

Ἐν ὀλίγοις:
1. Τὸ 1924 εἴχαμε συνωστισμὸ στὴν Σμύρνη,
2. Τὸ 1453 – 1826 εἴχαμε στρατιωτικὸ τουρισμὸ ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ
3. Τὸ 1940 εἴχαμε στρατιωτικὸ τουρισμὸ ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ τοὺς Γερμανούς…
Ἔγινε κατανοητό;

Ἔτσι μπράβο!
Ἄντε μὴ σᾶς στείλω καμμία Ῥεπούσ(τ)ἡ νὰ σᾶς μάθῃ ἱστορία…

Ἄντε… Καληνύκτα…

Γεώργιος Μεταξᾶς

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply