Γιά τά κινεζικά καταστήματα ὑπάρχει …ΑΒΑΤΟΝ;;;

Γιά τά κινεζικά καταστήματα ὑπάρχει ...ΑΒΑΤΟΝ;;;Κύριε ὑπουργέ…
Γιατί τά κινεζικά μαγαζιά εἶναι ΑΒΑΤΟΝ γιά τό ΣΔΟΕ;;;

Γιατί στά κινεζικά μαγαζιά, χονδικὰ ἤ λιανικά, ΟΥΔΕΠΟΤΕ κάνει ἔλεγχο τό ΣΔΟΕ;
Εἶναι μέσα στήν συμφωνία Ἑλλάδος -κινεζικῆς κυβερνήσεως, πού τά ἔχει τά μαγαζιά αὐτά;
Καί ἡ λεόντειος αὐτή γενικῶς ἐμπορική συμφωνία, μέ τήν ὁποία ἡ Κίνα μπῆκε στήν Ε.Ε., διατί ἔγινε;

Προφανῶς διότι ἡ Ε.Ε. θέλει νὰ ΠΤΩΧΕΥΣῌ τοὺς ἰδικούς της ἐμπορους καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις νὰ ΠΤΩΧΕΥΣῌ τοὺς Ἕλληνες ἐμπορευομένους…

Παναγιώτης Μαρίνης

φωτογραφία

(Visited 380 times, 1 visits today)
Leave a Reply