Οἱ παλαιές, ἀποδοτικὲς ῥωμαϊκὲς μέθοδοι καταστολῆς ἐπιστρέφουν συστηματικῶς!!!

Οἱ παλαιές, ἀποδοτικὲς ῥωμαϊκὲς μέθοδοι καταστολῆς ἐπιστρέφουν συστηματικῶς!!!Τα κράτη ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα…
Οι τεχνικές καταστολής βελτιώνονται…
Και…
Οι παλαιές, καλές, αποδοτικές Ρωμαϊκές τεχνικές εμπλοκής επανέρχονται αποτελεσματικά.

Από την Κορέα:

Κι από την  Ιαπωνία:

Σίγμα

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply