Ὀ Τσίπρας …«ὀρθώνει» ἀνάστημα!!!

Ὀ Τσίπρας ...«ὀρθώνει» ἀνάστημα!!!Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας σήμερα ὑπόσχεται παροχὲς καὶ ὀρθώνει ἀνάστημα ἀντιστάσεως στὴν μεθοδευμένη «κρίση», ὅπως καὶ ὁ Ἄντώνης Σαμαρᾶς στὸ Ζάππειο τὸ 2012, ποὺ ἀθέτησε τὰ 17 κύρια ἀπὸ τὰ 18, τηρῶντας μόνον τὴν δέσμευση τῆς ἐκποιησεως τῆς δημόσιας περιουσίας.

Ἐὰν πράξη ὁ Τσίπρας τὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὰ ὑποσχόμενα, θὰ πρέπη αὐτεπάγγελτα νὰ ἀνακληθῆ ἀπὸ τὸ ἀξίωμα λόγω ἐξαπατήσεως τοῦ λαοῦ καὶ νὰ ὁδηγηθῆ στὴν δικαιοσύνη (ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ γίνη μὲ τὸν Σαμαρᾶ) – αὐτό εἶναι Δημοκρατία, καθὼς ὁ ἐξαπατημένος ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ἔχει καμμίαν ἐξουσία σήμερα.

Ἡ ἐκ τοῦ Συντάγματος ἐκπορευομένη λαϊκὴ κυριαρχία, εἶναι κυριολεκτικὰ ἕνας μῦθος γιὰ πλήθη βοσκηματώδη.
Ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς οὐδεμία δέσμευση τῶν ἐκπροσώπων ὑπάρχει.
Οὐδεμία ἀνακλητότητα τῶν ἐκλεγμένων αὐτῶν πολιτικῶν, ὅταν ἐφαρμόζουν τὰ ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὑποσχέθηκαν.
Οὐδεμία ἀστικὴ καὶ ποινικὴ εὐθύνη τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ λαοῦ γιὰ τὰ ἀμέτρητα κακουργήματα εἰς βάρος τῆς κοινωνίας καὶ τῆς χώρας.

Τὴν χώρα σήμερα, κυβερνοῦν ἀπόγονοι δοσιλόγων, ποὺ ἀντὶ νὰ λογοδοτήσουν στὸν λαὸ, ζοῦν ἀπολαμβάνοντας τὰ ὀφέλη τῆς λείας τους.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply