Αὐτονομία παντοῦ;;;

Ἀποδέχομαι τὴν πρόκληση τῆς Σκωτίας καὶ Νεορωσσίας για αὐτονομία καὶ ἱδρύω τὸ Α.ΚΙ.ΡΟ. γιὰ αὐτονομία ἀπὸ τὴν ΕΕ, τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὴν φεουδαρχία τῶν διοδίων καὶ μὲ τὴν σειρά μου προκαλῶ τοὺς Κέλτες τῆς Ἰσπανίας, τοὺς Ποντίους τῆς Τουρκίας, τοὺς Ἀλβανοὺς τῶν Σκοπιῶν καὶ τοὺς Ἕλληνες τῆς Ἀλβανίας νὰ τὰ κάνουμε ὅλα λίμπα καὶ νὰ συμμαχήσουμε μὲ τὴν μητέρα Ῥωσσία καὶ τὸ ξανθὸ γένος.
ACAB.

Δημήτρης Τουσιάδης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply