Κάτω ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φαίνεται πὼς εἴμαστε, εἴμαστε …Ἐμεῖς!!!

Κάτω ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φαίνεται πὼς εἴμαστε, εἴμαστε ...Ἐμεῖς!!!Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δύσκολα συνειδητοποιοῦν ὅτι διαθέτουν ἤδη ὅλη τὴν ἐσωτερικὴ σοφία, τὴν δύναμη καὶ τὴν δημιουργικότητα ποὺ χρειάζονται γιὰ να κάνουν τὰ ὄνειρά τους πραγματικότητα.
Κι αὐτὸ γιατὶ ἡ πηγὴ αὐτῆς τῆς ἀστείρευτης προσωπικῆς δυνάμεως βρίσκεται κρυμμένη βαθειὰ κάτω ἀπό τὶς ὑποχρεώσεις τῆς ἐπιβιώσεως, κάτω ἀπὸ τοὺς λογαριασμούς, τὴν ἐκνευριστικὴ ὁδήγηση, τὶς προθεσμίες ποὺ πρέπει νὰ τηρηθοῦν, τὰ ἐπαγγελματικὰ ταξείδια, τὴν οἰκονομικὴ κρίση.
Εἶναι κρυμμένη τόσο βαθειάά, ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ τὴν προσεγγίσουμε μέσα στὴν καθημερινότητά μας.

Ὅταν δὲν μποροῦμε νὰ πλησιάσουμε τὶς ἐσωτερικές μας πηγὲς καὶ τὰ ἐσωτερικά μας ἀποθέματα, καταλήγουμε στὸ λανθασμένο συμπέρασμά πὼς ἡ εὐτυχία καὶ ἡ πληρότητα ἐξαρτῶνται μόνον ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες.

Διαθέτεις ὅμως ἤδη ὅλ ὅσα χρειάζεσαι γιὰ νὰ ζ;ήσῃς μία ζωὴ πληρότητος.
Ὁ τρόπος γιὰ νὰ φθάσῃς σὲ αὐτὴ τὴν γνώση εἶναι μέσα ἀπὸ ἔνα ἐσωτερικὸ ταξείδι, που ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα μιὰν συναισθηματική, ψυχολογικὴ καὶ πνευματικὴ μεταμόρφωση.

Ὑπάρχουν ἕξι θεμελιακὲς ἀρχὲς ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ κάνουμε αὐτὸ τὸ ἐσωτερικὸ ταξείδι.

  • Ἡ πρώτη ἀρχὴ εἶναι ἡ εὐγνωμοσύνη. Ὅταν μποροῦμε νὰ κάνουμε μιὰν ἀπογραφὴ καὶ να ἐκτιμήσουμε αὐτά ποὺ ἔχουμε, τότε ἀνακαλύπτουμε πόσο πλούσιοι εἴμαστε.
  • Μετὰ τὴν εὐγνωμοσύνη ἔρχεται ἡ ἁπλότητα. Ἡ ἁπλότητα εἶναι ἡ ἐπιθυμία μας νὰ ξεκαθαρίσουμε τὰ πράγματα, νὰ τὰ κάνουμε λιγότερο περίπλοκα καὶ να ἀντιληφθοῦμέ τὶ μᾶς εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ νὰ ζήσουμε πραγματικὰ καλά.
  • Ἡ ἁπλότητα φέρνει μαζί της καὶ τὴν τάξῃ, τὴν ἐσωτερικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξωτερική.
  • Ἡ αἰσθήσῃ τῆς τάξεως μᾶς χαρίζει ἁρμονία.
  • Ἡ ἁρμονία μας ἐξασφαλίζει ἐσωτερικὴ γαλήνη γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν ὀμορφιά ποὺ  βρίσκεται ὁλόγυρα μας κάθε ἡμέρα.
  • Καὶ ἡ ὀμορφιὰ ἀνοίγει τὸ δρόμο για τὴν χαρά!!!

Ἀλλὰ ὅπως συμβαίνει μὲ κάθε ὑπέροχο ἔργο τέχνης τὰ χρώματα ἐναλλάσσονται μὲ ἔναν τόσο ἁρμονικὸ τρόπο, ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς εὔκολα νὰ διακρίνῃ τὸ ποῦ σταματᾶ τὸ ἕνα χρῶμα καὶ ποῦ ἀρχίζει τὸ ἄλλο..
Ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὶς ἔξι ἀρχές…

Ἀρχισε σήμερα νὰζωγραφίζῃς στὸν δικό σου καμβᾶ…
Ἄνοιξε τὰ μάτια τῆς ἐσωτερικῆς σοῦ ἀντιλήψεως καὶ κατανοήσεως, γνωρίζοντας ὅτι μέσα στὸν συρφετὸ καὶ στὶς σκοτοῦρες τῆς καθημερινότητας, βρίσκονται χρυσᾶ νήματα ἐνὸς γεμάτου πληρότητα κόσμου.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Κάτω ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φαίνεται πὼς εἴμαστε, εἴμαστε …Ἐμεῖς!!!

Leave a Reply