Εἶναι …Ἀνάγκη νὰ κρατήσουμε τὸν Σαμαρᾶ στὸ …«τιμόνι»!!!

Εἶναι ...Ἀνάγκη νὰ κρατήσουμε τὸν Σαμαρᾶ στὸ ...«τιμόνι»!!!Μετὰ ἀπὸ ἐργώδεις προσπάθειες, ποὺ ὅπως ἦταν φυσικὸ ἀπέδωσαν, ἡ ῥιζικὴ ἀναδιάρθρωση τοῦ δημοσίου τομέα ἀπὸ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, θὰ μᾶς ἐξοικονομεῖ περίπου 10 ἐκατομμύρια, τὸν χρόνο.
Σήμερα μαθαίνουμε καὶ ἀγαλλιάζουμε ὅτι ἄλλα 15 ἐκατομμύρια περίπου θὰ γλυτώνουμε ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση, ποὺ ἤδη ὁλοκληρώνεται, στὸν τομέα τῶν συντάξεων.
Σύνολο 25 ἐκτομμυρίων ἐτησίως καὶ νὰ σκάσουν οἱ ὀχτροί μας.
Ἐμεῖς κρατᾶμε  ὑποσχέσεις.

Ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα σηματοδοτοῦν ἕνα κολοσσιαῖο ἐπίτευγμα στὸν τομέα τῆς δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς, ποὺ δὲν ἔχει προηγούμενο στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, ὅπως ἀλλωστε παραδέχονται, -ἀπρόθυμα λίγο εἶναι ἡ ἀλήθεια-, καὶ ὅλοι οἱ ἐχθροί μας στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς.
Καὶ βεβαιώνουν μὲ τὸν πιὸ ἀδιαμφισβήτητο τρόπο ὅτι εἰμαστε πλέον σὲ θέση, μόνον  μὲ τὴν χρήσῃ αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ, νὰ ξεπληρώσουμε τὰ χρέη μας καὶ νὰ ἀποστομώσουμε τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους, μὲ τακτικὲς δόσεις τὰ ἑπομένα 10,000 χρόνια.

Μόνον  ἀπὸ δικό μας λάθος θὰ μποροῦσε πλέον νὰ ἀκυρωθεῖ αὕτη ἡ σωτηρία προοπτική.
Γι΄ αὐτὸ καὶ τὰ ἑπομένα 10.000 χρόνια θὰ εἶναι πολὺ κρίσιμα.
Ὁ Σαμαρᾶς καὶ ὁ Βενιζέλος θὰ πρέπει νὰ στηριχθοῦν μὲ κάθε θυσία, γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἀπαραίτητης σταθερότητας, ποὺ θὰ καταστήσει τὸ ἐπίτευγμα διατηρήσιμο.
Τυχὸν ἄνοδος ἄλλων ἀνευθύνων δυνάμεων, ποὺ θὰ θελήσουν νά σπαταλήσουν αὐτὰ τὰ πολύτιμα 25 ἐκατομμύρια τῆς ἐξοικονομήσεως, γιὰ νὰ ἰκανοποιήσουν ἐφήμερες πολιτικές τους σκοπιμότητες, θὰ εἶναι καταστροφική.
Τὸ ἐπισημαίνει καὶ πληθώρα σοβαρῶν ἀρθρογράφων στὸν καθημερινὸ Τύπο.

Εἶπα καὶ ἐλάλησα καὶ ἁμαρτίαν οὐκ ἔχω.
Οὔτε ἑγὼ τὸν πολυθέλω τὸν Σαμαρᾶ, ἀλλὰ ἡ παραμονή του στὸ τιμόνι εἶναι ἐθνικὴ ἀναγκαιότητα.
Ἀλλωστε 10.000 χρόνια περνοῦν γρήγρρα.

Ὅταν μᾶς κάνει τὴν δουλειά μας τὸν διώχνουμε.

Ἕρμιππος Ἑρμίππου

φωτογραφία

(Visited 52 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Εἶναι …Ἀνάγκη νὰ κρατήσουμε τὸν Σαμαρᾶ στὸ …«τιμόνι»!!!

 1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
  Nach mühsamen Aufwand, wenig überraschend ergab, radikale Umstrukturierung des öffentlichen Sektors durch Kyriakos Mitsotakis, werden wir fast 10 Millionen pro Jahr sparen.

  Heute lernen und sich freuen, dass ein anderer 15 Millionen würde die Revolution, die bereits im Bereich der Altersversorgung abgeschlossen sparen wir.

  Insgesamt 25 ektommyrion jährlich brach der ochtroi uns.

  Wir hält Versprechungen.

  Alle diese Elemente markiert eine kolossale Errungenschaft……………., Glück, Auf, meine Heimat!

Leave a Reply