Ἡ διεθνὴς οἰκονομικὴ μαφία καὶ ὁ παγκόσμιος πλοῦτος.

Ἡ διεθνὴς οἰκονομικὴ μαφία καὶ ὁ παγκόσμιος πλοῦτος.Ἡ διεθνὴς οἰκονομικὴ μαφία ἔχει συγκεντρώσει στὴν κατοχὴ της τὸ πενῆντα τοῖς ἑκατὸ τοῦ παγκοσμίου πλούτου καὶ τὸ ἄλλο 50% τὸ κατέχουν οἱ ὑπόλοιποι 7.000.000.000 ἄνθρωποι.

Ἡ διεθνὴς ἐλὶτ, τὰ οἰκονομικὰ αὐτὰ σόγια, ποὺ δὲν ὑπερβαίνουν τὰ 6.000 ἄτομα μαζὶ μὲ τοὺς συγγενεῖς τους, παίζουν γεωπολιτικὰ παιγνίδια κολοσσιαίας οἰκονομικῆς κλίμακας μὲ ἐκτελεστὲς καρπαζοεισπράκτορες κυβερνῆτες «μαριονέτες».

Διαφορὰ ὑπάρχει;

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply