Τί λέει γιά τήν Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς καί τόν Σῶῤῤα ὁ δικηγόρος κ. Γιάννης Καραμιχάλης;

Τί λέει γιά τήν Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς καί τόν Σῶῤῤα ὁ δικηγόρος κ. Γιάννης Καραμιχάλης;Ρε Μάκη,

τι λέει εδώ ο Δικηγόρος Καραμιχάλης;
Αναρμόδιο δικαστήριο, αναβολές, παραπέμψεις, παραιτήσεις, απορρίψεις.

Ρε Μάκη, για δες εδώ μήπως και βγάλουμε καμμιά άκρη:

Γιαλτουρίδης Γιῶργος

(Visited 158 times, 1 visits today)
Leave a Reply