Τί λέει γιά τήν Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς καί τόν Σῶῤῤα ὁ δικηγόρος κ. Γιάννης Καραμιχάλης;

Τί λέει γιά τήν Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς καί τόν Σῶῤῤα ὁ δικηγόρος κ. Γιάννης Καραμιχάλης;Ρε Μάκη,

τι λέει εδώ ο Δικηγόρος Καραμιχάλης;
Αναρμόδιο δικαστήριο, αναβολές, παραπέμψεις, παραιτήσεις, απορρίψεις.

Ρε Μάκη, για δες εδώ μήπως και βγάλουμε καμμιά άκρη:

Γιαλτουρίδης Γιῶργος

(Visited 143 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τί λέει γιά τήν Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς καί τόν Σῶῤῤα ὁ δικηγόρος κ. Γιάννης Καραμιχάλης;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ξέρεις γιατί ΔΕΝ θά πληρώσῃ ΓΕΝΙΚΩΣ ὁ Σῶῤῥας; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ἀνθελληνισμὸς τοῦ Σῶῤῥα …«κτυπᾶ κόκκινο»!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply