Καληνύκτα …«Ἐλλάδα»!!!

Ὅσες Ἀμφιπόλεις καὶ ἀνακαλυφθοῦν…
Ὅσα αἰσιόδοξα ἄρθρα νὰ γραφοῦν…
Ὅσες ἐλπίδες καὶ νὰ τρέφουμε…
Ὅσο κι ἐὰν ἀγαποῦμε αὐτὴν τὴν πόλι κι αὐτὴν τὴν χώρα…
Ὅσες τρόικες καὶ νὰ ἔρθουν…
Ὅσα μνημόνια νὰ ὑπογραφοῦν…
Ὅσες καταστροφὲς καὶ νὰ τύχουν…

Ὅσοι ἰδιῶτες καὶ νὰ βάλουν πλάτες…
Ἕνα εἶναι βέβαιον:
Εἴμαστε ὁ πιὸ ἄξεστος, ἀπαίδευτος, κομπλεξικός, ἀγράμματος, ἀκαλλιέργητος, βρώμικος, τιποτένιος, φανατικός, διχαστικός, ἀπολίτιστος λαὸς τῆς Εὐρώπης. 

Σήμερα καθὼςς ἔβγαινα ἀπὸ τὸ Μετρὸ στὸ Πανεπιστήμιο εἰδα αὐτό.
Ἐπάνω σὲ ἕνα κρίριο κόσμημα τῶν Ἀθηνῶν (Ἀκαδημία Ἀθηνῶν)…
Ἐπάνω σὲ ἕνα κτίριο ποὺ ἐκαθαρίσθη λίγο καιρὸ πρίν…
Ὄχι περίφραξι εἴπατε στά δημόσια κτίρια;
Πόσο ὑποκριτές καί πόσο δῆθεν εἴμαστε….

Καληνύκτα Ἑλλάδα. ἐσὺ ποὺ ἔδωσες τὰ φῶτα σου σὲ ὅλην τὴν Οἰκουμένη.
Νοιώθω ἐθνικὰ ντροπιασμένος καὶ ἀηδιασμένος μὲ ὅλο αὐτὸ ποὺ γίνεται…

Βασίλειος Κουτσαβλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Καληνύκτα …«Ἐλλάδα»!!!

Leave a Reply