Ποιός θά πληρώση τά χρέη τοῦ «Ἐῤῤίκος Ντυνάν;»

Ποιός θά πληρώση τά χρέη τοῦ «Ἐῤῤίκος Ντυνάν;»Τὸ Ἐρρίκος Ντυνὰν …«πωλήθηκε» στην «Ἐμπορικὴ Τράπεζα», χωρὶς τὰ χρέη του!!!
Δηλαδή…
Ἡ  τράπεζα Πειραιῶς, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ …πιστώτρια τοῦ «Ἐῤῤίκος Ντυνάν» προκάλεσε τὸν πλειστηριασμό, ἀγόρασε ἡ ἴδια τὸ νοσοκομεῖο, τὸ ὁποῖο …ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὰ χρέη του!!!
Δηλαδὴ οἱ προμηθευτὲς τοῦ νοσοκομείου καὶ οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι θὰ πληρώσουν τὰ χρέη τῆς τραπέζης Πειραιῶς  πρὸς τὴν …τράπεζα Πειραιῶς!!!

Γιὰ αὐτό, φρόντισε φυσικὰ ἡ κυβέρνηση μὲ …«ἀσχέτη» τροπολογία (ὡς συνήθως).
Ἡ λεηλασία τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ κράτος καί τις τράπεζες συνεχίζεται ἀσταμάτητα.
Ντράγκι, ῥίξε ῥευστὸ να πάρῃ  μπροστὰ ἡ οἰκονομία ῥέ!!!!

Συνεκτικὸς Ἱστὸς

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply