Ξεκίνησε ἡ προπαγάνδα κατὰ τῶν …μετρητῶν!!!

Η Καθημερινή (βλέπε Παπαχελάς-ΕΛΙΑΜΕΠ-Soros) αναδημοσιεύει άρθρο του ECONOMIST (που ανήκει στους Rothschild), σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ των μετρητών.
ΜΟΝΟ πελονεκτήματα θα έχει γι’ αυτούς που θα μπορούν με …ΤΡΙΑ κλικ στον υπολογιστή να σου αδειάζουν τον λογαριασμό ή να σου μπλοκάρουν τις κάρτες, ώστε να πεθάνεις από την πείνα, σε περίπτωση που θεωρηθείς …κακός.ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ...ΜΕΤΡΗΤΩΝ!!!

Οι άσχετοι αναγνώστες της Καθημερινής αρχικά θα αισθανθούν υπερήφανοι που έχουν το προνόμιο να διαβάζουν ένα άρθρο από το «σοβαρό» κι έγκυρο περιοδικό των τοκογλύφων Rothschild   και ως εκ τούτου  θα θεωρήσουν …αυτονόητο ότι πρόκειται για μία …«σοβαρή» ανάλυση, που αποδεικνύει ότι χωρίς μετρητά θα πάμε σ’ έναν …καλλίτερο κόσμο.

Άλλη μία …«επανάσταση» που ψάχνει στήριξη στην απεραντοσύνη του ωκεανού των ηλιθίων.
Όταν οι λαοί αντιληφθούν την απάτη (τύπου «Λεφτά Υπάρχουν») θα είναι …ΠΟΛΥ αργά για δάκρυα...
Και η άγνοια των πολλών θα πληρωθεί με αίμα από ΟΛΟΥΣ.

Οι Σειρήνες των τοκογλύφων άρχισαν να τοποθετούν τα θεμέλια της απόλυτης δουλοποίησης του ανθρώπινου είδους.
Το άρθρο αναφέρεται στα στοιχεία του κυρίου Ρογκόφ, που …«συμπτωματικά» είναι επίσης της εκλεκτής φυλής.
Ο Ρογκόφ, ο Στίγλιτς, ο Ρουμπινί ο Στρος Καν κλπ ήταν όλοι τους ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ και σύβουλοι του Γιωργάκη Παπανδρέου για την …«έξοδο» από την κρίση. Κι όμως εκατομμύρια Έλληνες ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι δεν υπήρχε ΚΑΜΜΙΑ κρίση.
Ήταν απλά μία ακόμα καλοστημένη ΛΗΣΤΕΙΑ (με σκόπιμη απαξίωση του πλούτου μας) σαν αυτές που συνηθίζουν οι περιούσιοι εδώ και αιώνες.

Ας διαβάσουμε από τηβ ΓΕΝΕΣΗ ν.46 το τι συνέβη στους Αιγύπτιους, όταν πλέον έμειναν ΧΩΡΙΣ χρυσό, ΧΩΡΙΣ γη και ΧΩΡΙΣ σπόρους.
Σημειώστε ότι από το κείμενο ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ η ΑΙΤΙΑ για την οποία ο περιούσιος ΙΩΣΗΦ αγόρασε όλη την …Αίγυπτο, για λογαριασμό (!) του Φαραώ.
Πώς βρέθηκε ένας ΜΗ Αιγύπτιος να εισπράτει φόρους για λογαριασμό του Φαραώ;
Τον τρόπο τον ξέρουμε (λέγεται ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ) ..αλλά φρόντισαν να ….ΜΗΝ αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη για να μην ξυπνήσει ο λαός ποτέ:

Ο Ιωσήφ εγκατέστησε τον πατέρα και τους αδελφούς του, σύμφωνα με το πρόσταγμα του Φαραώ, εις την ωραιοτάτην περιοχήν της Αιγύπτου, εις την χώραν Ραμεσσή, την Γεσέμ, την..
οποίαν και έδωσεν εις αυτούς ως ιδιοκτησίαν.
Γεν. 47,12 Κατά δε την διάρκειαν του λιμού εχορήγει ο Ιωσήφ στον πατέρα του και τους αδελφούς του και εις όλα τα μέλη των οικογενειών του οίκου του πατρός του, σιτάρι αναλόγως με τα άτομα που είχεν εκάστη.
.
Γεν. 47,13 Σίτος δε δεν υπήρχε πλέον εις όλην την χώραν, διότι ο λιμός ενετάθη πολύ. Η χώρα της Αιγύπτου και η χώρα της Χαναάν εξηντλήθησαν ένεκα του λιμού.
Γεν. 47,14 Ο δε Ιωσήφ συνεκέντρωσεν όλα τα χρήματα, που υπήρχον εις την Αίγυπτον και εις την Χαναάν, πωλών τον σίτον, τον οποίον ηγόραζον οι κάτοικοι. Ετσι δε ο Ιωσήφ συνεκέντρωσεν όλον το αργύριον στον οίκον του Φαραώ.
Γεν. 47,15 Ενεκα του συνεχιζόμενου λιμού και της αγοράς του σίτου εξηντλήθησαν τα χρήματα των ανθρώπων της Αιγύπτου και της Χαναάν. Δεν είχον πλέον με τι να αγοράσουν σίτον. Δια τούτο ήλθαν προς τον Ιωσήφ και του είπον· “δος μας ψωμί· διατί να αποθάνωμεν ενώπιόν σου; Τα χρήματά μας έχουν πλέον εξαντληθή”.
Γεν. 47,16 Ο Ιωσήφ τους είπεν· “αφού δεν έχετε άλλα χρήματα, φέρετέ μου τα ζώα σας και αντί αυτών θα σας δώσω άρτους, αφού έχουν εξαντληθή πλέον τα χρήματά σας”.
Γεν. 47,17 Εφεραν λοιπόν τα ζώα των οι Αιγύπτιοι προς τον Ιωσήφ και εκείνος τους έδωσεν άρτους αντί των ίππων και αντί των προβάτων, αντί των βοών και αντί των όνων και διέθρεψεν αυτούς κατά το έτος εκείνο με άρτους αντί όλων των κτηνών, που είχε πάρει υπό την κατοχήν του.
Γεν. 47,18 Επέρασε και το έτος εκείνο της πείνας, έφθασε το δεύτερον έτος, κατά το οποίον επανήλθον οι Αιγύπτιοι προς αυτόν και του είπαν· “δος μας τρόφιμα. Μηπως, τάχα, και θα επιτρέψης ποτέ συ ο κύριός μας να εξοντωθώμεν όλοι από την πείναν; Εφ’ όσον έχουν εξαντληθή τα χρηιματά μας, η δε κινητή περιουσία μας και τα ζώα μας είναι πλέον ιδικά σου, δεν υπολείπεται πλέον εις ημάς ει μη μόνον να θέσωμεν υπό την εξουσίαν σου τον εαυτόν μας και τα χωράφια μας, να γίνωμεν ακτήμονες δούλοι σου.<<<<<<
Γεν. 47,19 Δια να μην αποθάνωμεν, λοιπόν, από την πείναν ενώπιόν σου και μείνη έρημος από ανθρώπους η χώρα της Αιγύπτου, αγόρασε ημάς και τα χωράφια μας, αντί των άρτων, που θα μας δώσης. Θα είμεθα ημείς δούλοι του Φαραώ και οι αγροί μας ιδιοκτησία του. Δος μας σίτον προς σποράν, δια να σπείρωμεν και θερίσωμεν, έτσι δε να ζήσωμεν, να μη αποθάνωμεν και ερημωθή πλέον ο τόπος”.
Γεν. 47,20 Ετσι δε ο Ιωσήφ ηγόρασε δια τον Φαραώ όλην την χώραν των Αιγυπτίων. Διότι οι Αιγύπτιοι επώλησαν την χώραν των στον Φαραώ, επειδή ο μεγάλος λιμός διήρκεσε πολύ. Η Αίγυπτος έγινεν ιδιοκτησία του Φαραώ.
Γεν. 47,21 Και τον λαόν ακόμη τον έκαμε δούλον στον Φαραώ από το ένα έως το άλλο άκρον και καθ’ όλα τα όρια της γης Αιγύπτου,
Γεν. 47,22 Εκτός μόνον της χώρας των ιερέων. Αυτήν δεν την ηγόρασεν ο Ιωσήφ, διότι ο Φαραώ έδιδε δωρεάν στους ιερείς το απαραίτητον ποσόν του σίτου και ετρέφοντο από την χορηγίαν αυτήν, δια τούτο δε και δεν επώλησαν εκείνοι την περιοχήν των.

Σίγμα

(Visited 58 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ξεκίνησε ἡ προπαγάνδα κατὰ τῶν …μετρητῶν!!!

  1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
    The Daily (siehe Papahelas-ELIAMEP-Soros) gibt Artikel Economist (im Besitz von Rothschild), auf die Vorteile der KATARGISEOS Bargeld.
    NUR pelonektimata für sie in der Lage, … Drei, klicken Sie auf Ihrem Computer, um das Konto zu leeren oder zu sperren Sie Ihre Karten, an Hunger sterben, wenn angesehen … so schlimm zu sein. ………………Glück, Auf, meine Heimat!

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ …ΜΕΤΡΗΤΩΝ!!!ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Leave a Reply