Αὐτὸ τὸ …«Λεφτὰ ὑπάρχουν», νὰ τὸ προσέξουμε!!!

Αὐτὸ τὸ ...«Λεφτὰ ὑπάρχουν», νὰ τὸ προσέξουμε!!!3Ἐν τάξει…
Ἐμεῖς εἴμαστε κορόιδα καὶ θέλουμε νὰ πιστεύουμε πὼς λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ ἐμᾶς…
Ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ναί, πράγματι, λεφτὰ ὑπάρχουν στὶς δικές μας τσέπες κι ἀναμένουν αὐτοὺς γιὰ νὰ μᾶς τὰ πάρουν.

Ποιά λοιπόν εἶναι ἡ προτεραιότητά τους; Ἔ;;;;
Συνταξιοῦχοι, μισθωτοί, κομματόσκυλα…
Διότι οἱ νόμοι πλέον μαγειρεύονται μὲ τέτοιον τρόπο, πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦν δυνατοὺς κι ἀκμαίους τοὺς κομματικούς τους στρατούς.
Ὤ… Νὰ λοιπόν,  αὐτὸ δὲν τὸ λέει ἐδῶ, τὸ λέει ἀλλοῦ.

Αὐτὸ τὸ ...«Λεφτὰ ὑπάρχουν», νὰ τὸ προσέξουμε!!!1

Ἐπιδόματα, συντάξεις καὶ δουλειὲς γενικότερα, ΜΟΝΟΝ γιὰ τὰ δικά τους παιδιά!!!

Αὐτὸ τὸ ...«Λεφτὰ ὑπάρχουν», νὰ τὸ προσέξουμε!!!2

ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ …ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ!!!

Οὐσιαστικῶς θὰ περνοῦν ἀπὸ ἀξιολογήσεις ΟΛΟΙ οἱ ἐργαζόμενοι, πρὸ κειμένου νὰ διαπιστώνεται τὸ ἐὰν εἶναι κατάλληλοι, ἤ ὄχι, γιὰ νὰ λάβουν τὸ δικαίωμα στὴν …ζωή!!! Διότι τὸ πανάρχαιον δικαίωμα στὴν ἐργασία πλέον τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτισιν, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν ΜΟΝΟΝ αὐτοὶ ποὺ θὰ λειτουργοῦν ὡς ἐπιστάτες, γιὰ νὰ ἐπιβλέπουν ἐμᾶς, καθὼς κι ΟΛΟΥΣ τοὺς ἄλλους λαούς, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.
Ἡ μεγαλυτέρα κατάστασις δουλείας, στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, ἔφθασε… Εἶναι ἐδῶ…

Κι αὐτοὶ μᾶς ἐπεξεργάζονται ΜΕΣΑ στὰ μοῦτρα μας, θρασύτατα.
Διότι στὸ Δημόσιον ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ἔχουν μαζευτεῖ ὅλα τὰ κομματόσκυλα, παραμένει καὶ ἕνα ἰσχυρὸν χαρτὶ ἐκβιασμοῦ, γιὰ κάθε ἐκλογικὴ ἀναμέτρησιν…
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἔτσι ὅπως μᾶς τὰ λέν, ἕνας ἐπίορκος, ἕνας πεδαιραστής, ἕνας κακὸς (σκέτο) δημόσιος ὑπάλληλος, ποὺ ΔΕΝ κάνει καλὰ τὴν δουλειά, γιὰ τὴν ὁποίαν τὸν πληρώνουμε, ΔΕΝ πρέπει νὰ πάῃ σπίτι του, διότι θὰ χαλάση τὴν …σοῦπα!!!

Λεφτὰ ὑπάρχουν λοιπόν…
Λεφτὰ πολλὰ ὑπάρχουν…
Λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ ὅσους θὰ δηλώσουν ὑποταγὴ καὶ θὰ σέρνονται πίσω ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα κάθε χρώματος, ἀποκόμματος, «ἰδεολογίας».

Ὅσο γιὰ ἐμᾶς, πού πληρώνουμε;
Ὁ σώσων ἑαυτόν…
…καὶ βλέπουμε!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε σχετικὰ μὲ τὴν ἀντίληψιν, τὸ ἦθος καὶ τὴν σοβαρότητα…
Μνήμη; Συνείδησις;
Καραγκιοζιλίκια…

φωτογραφία

 

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply