Ἐξηρτημένες σχέσεις;

Ἐξηρτημένες σχέσεις;Οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, θεωρητικῶς, ὑπάρχουν διότι οἰ μετέχοντες ΘΕΛΟΥΝ νὰ ὑπάρχουν.
Εἶναι ὅμως πράγματι ἔτσι;;;

Οἱ περισσότερές μας σχέσεις εἶναι σχέσεις συμβάσεως κι ὄχι καρδιᾶς.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς διατηροῦμε σχέσεις στὴν ζωή μας ὄχι διότι τὸ θέλουμε, ἀλλὰ διότι …«ἔτυχε»!
Στὶς περισσότερες μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἐνυπάρχει καὶ ἡ ἐξάρτησις.

Ἐὰν οἱ σχέσεις μας ὅμως βασίζονται στὴν ἐξάρτησιν, εἶναι δεδομένον πὼς ὅταν δίδουμε τὸ ὁ,τιδήποτε, ἀναμένουμε καὶ τὴν …ἀνταπόδοσιν ἤ τὴν ἐπιβράβευσιν!!!
Καὶ συνήθως ΔΕΝ λαμβάνουμε αὐτὰ ποὺ θὰ περιμέναμε, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπογοητευόμεθα καὶ νὰ αἰσθανόμεθα κάποιες φορὲς μοναξιά.

Τὸ αὐτὸ συμβαίνει κι ὅταν διατηροῦμε σχέσεις διότι …ἔτσι πρέπει!!!
Τὰ «πρέπει» μᾶς καταδικάζουν στὸ νὰ βλέπουμε τὰ ὅσα ἀφοροῦν σὲ αὐτὲς τὶς σχέσεις μέσα ἀπὸ …κάγκελα. Σὰν σὲ …φυλακή!!!
Ἐὰν ὅμως οἱ ὀπτικὲς μας ἦσαν διαφορετικές, δῆλα δὴ ἐὰν συμπεριφερόμεθα ΔΙΧΩΣ νὰ ἀναμένουμε ἀνταποδόσεις καὶ δίχως ἀνάγκη ἐπιβεβαιώσεως, τότε αὐτὸ ποὺ μᾶς χρειάζεται πραγματικὰ θὰ ἐμφανιζόταν κι αὐτὸ ποὺ μᾶς βαραίνει θὰ ἔφευγε.
Ἡ μεγαλυτέρα παγίδα ποὺ πέφτει ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀκριβῶς αὐτὲς οἱ σχέσεις, ποὺ τὸν μετατρέπουν σὲ φυλακισμένο.
Γιὰ νὰ ἀλλάξουν ὅμως ὅλα αὐτὰ ἡ ἀρχὴ ὀφείλουμε νὰ γίνη μὲ ἐμᾶς.
Ὅλα ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν αὐτοσεβασμὸ καὶ ἐπεκτείνονται σὲ κάθε ἄλλην ἔκφρασιν τῆς ζωῆς μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply