Ὅ,τι ἀξίζει…

Ὅ,τι ἀξίζει...Μὲ αὐτὸ ὀφείλω νὰ ἀσχολοῦμαι…
Σὲ αὐτὸ ὀφείλω νὰ δίδῳ ἐνέργεια, χῶρο, προσοχή, φροντίδα, χρόνο…
Αὐτὸ χρειάζεται νὰ ἀναζητῷ…

Εἶναι δύσκολο μὰ κι ἀναγκαῖον.
Τὸ νὰ ἀναλώνομαι σὲ μικρά, ἀνόητα, κουραστικὰ ζητήματα εἶναι φθοροποιόν.
Τὸ νὰ μπορῶ ὅμως νὰ παραμένῳ ἐστιασμένος σὲ αὐτὰ ποὺ θὰ μὲ κάνουν, καταβάλλοντας τὸ ὅποιο …«ἀντίτιμον» καλλίτερον καὶ χρησιμότερον ὡς Ἄνθρωπον, εἶναι καὶ τὸ μόνον ποὺ θὰ πρέπη νὰ μὲ ἀφορᾷ.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ ζωὴ εἶναι μικρή…
Γιατί νά σκορπῷ τίς στιγμές μου ἀλόγιστα;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply