Ἀντιφασίστες;;;

Ἀντιφασίστες;;;Σπουδαία ὑπόθεσις νὰ σὲ «σπρώχνουν» ὅλοι γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ κουκουλώσουν τὶς βρωμιές τους πίσω σου.
Κοροϊδάρα πρώτου μεγέθους ὅποιος λειτουργεῖ προβατοποιημένα καὶ τελικῶς ἐγκληματικά, καὶ κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, γενικότερα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῆς κοινωνίας του καὶ τῆς Πατρῖδος του εἰδικότερα. Ἀκόμη κι ἐὰν θὰ ἔχῃ πρόσκαιρα ὀφέλη, μακροπρόθεσμα τὰ ἐγκλήματά του θὰ πληρωθοῦν κανονικότατα.

Τί ἐννοῶ;
Στὴν Ἀνθρωπότητα ΔΕΝ χρειάζονται κομματικοὶ στρατοὶ καὶ φανατικοὶ κάθε εἴδους.
Στὴν Ἀνθρωπότητα χρειάζονται πρόσωπα ποὺ θὰ διδάσκουν μὲ τὸ ἦθος τους, τὸν λόγο τους καὶ τὶς πράξεις τους τὴν ἐπικοινωνία καὶ τὴν ἀλήθεια. Ὅποιος λειτουργεῖ ὡς κάφρος, χρησιμοποιῶντας ὁπουδήποτε, μὲ πρόσχημα τὴν …«δημοκρατία», ῥόπαλα καὶ  στειλιάρια εἶναι ἁπλῶς μία ἀκόμη ἔκδοσις τῆς καταστάσεως ποὺ ἤδη ἔχουμε καὶ θέλουμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ αὐτήν. Διότι τὰ πάθη μας, ὠς κοινωνίες, ξεκινοῦν καὶ τελειώνουν στὸ δικό μας «ΕΓΩ» ποὺ πρέπει, κατὰ τὰ δικά μας κριτήρια, νὰ ἐπιβληθῇ στοὺς ἄλλους. Οὐδέποτε ὅμως μᾶς ἀπησχόλησε ἡ περίπτωσις τοῦ νὰ λαθεύουμε ἤ τοῦ νὰ μὴν θέλῃ ὁ ἀπέναντί μας νὰ δῇ τὰ γεγονότα μὲ τὴν δική μας ὀπτική.
Κι ἔτσι, ἀπαίδευτοι, ἀνήθικοι, κακομοιριασμένοι πορευόμεθα μέσα στὸν χρόνο καὶ ἐπαναλαμβάνουμε λάθη τοῦ παρελθόντος, ποὺ ὅμως ἔχουν ἀποδειχθεῖ ὠς λάθη πολλὲς φορὲς καὶ μᾶς ἔχουν ἄλλες τόσες ὀδηγήσει σὲ μεγάλες καταστροφές.

Καί τί ἔγινε;
Μία ἀκόμη καταστροφὴ τὴν ἀντέχουμε.
Τόσοι καὶ τόσοι ἐμφύλιοι δὲν μᾶς χόρτασαν ἀπὸ αἷμα…
Χρειαζόμαστε κι ἄλλο αἷμα… Πολὺ αἷμα γιὰ νὰ ξεδιψάσουμε…
Κι ἐμπρὸς τρέχουν οἰ μαυροφορεμένοι κουκουλοφόροι, (συνήθως καλὰ ἀμοιβόμενοι ἀπὸ τὶς ΜΚΟ τοῦ Soros) ἐνᾦ πίσω σπεύδουν νὰ δικαιολογήσουν καὶ νὰ στηρίξουν τὴν ὕπαρξιν τῶν ἐγκληματιῶν ὄλων τῶν εἰδῶν οἱ παπαγάλοι (τῶν γνωστῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως), οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ χρηματοδότες τους
Καλῶς ὁρίσαμε στὴν κοινωνία τῆς Νέας Τάξεως πραγμάτων.
Οἱ στρατοὶ καὶ οἱ ἀστυνομίες της πλέον πληρώνονται ἀπὸ ἐμᾶς καὶ προστατεύουν τοὺς κρατοῦντες (τύπου μπιμπικίου) ἐνᾦ ἡ πραγματικὴ δύναμις προστασίας τοῦ καθεστῶτος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐθελοντές, ποὺ μὲ ἔνα 10ευρο, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, σφάζουν, μαχαιρώνουν, κομματιάζουν, καταστρέφουν ἀνθρώπους καὶ περιουσίες ἤ σκέτο …ἐκφοβίζουν..
Ἡ  Νέα Τάξις Πραγμάτων εἶναι ἐδῶ, ἔχει ἀσυλία καὶ ὑποστηρίζεται πολιτικά, κομματικὰ καὶ οἰκονομικὰ ἀπὸ ἀνεγκεφάλους κάφρους, ὅλων τῶν ἡλικιῶν..
Διότι τί χειρότερον ἀπό τό νά σέ ἔχουν …πείσει πώς ἐγκληματῶντας, γιά νά προστατεύσης μίαν …«ἰδέα», τελικῶς ἁγιοποιεῖσαι;;; (Σὲ λίγο καὶ στὴν πόρτα μας οἱ παράδεισοι μὲ τὰ χανουμάκια καὶ τὰ πιλάφια…!!!)
Σέ τί διαφέρει ἕνας ἐγκληματίας τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου (π.χ. Ῥουπακιᾶς) ἀπό ἕναν ἐγκληματία πού σκοτώνει γιά νά ἁρπάξῃ τήν περιουσία τοῦ δολοφονημένου, (Ἀλῆ πασσᾶς, Τσέτες) ἤ ἀπό ἕναν ἐγκληματία πού δολοφονεῖ γιά νά προστατεύσῃ τόν …ἀντιφασισμό του;;;

Δὲν ξέρω καὶ πολὺ θὰ ἤθελα νὰ μάθῳ…

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἀντί… -πρόεδρος, -συνταγματάρχης, -καταστάτης… Τί εἴπαμε;

Υ.Γ.2. Δὲν πιάνομαι σήμερα μὲ τοὺς φερομένους ὡς φασίστες διότι αὐτοὶ κι ἐὰν ΔΕΝ ξέρουν τὶ τοὺς γίνεται.

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply