Νά μήν χαθοῦν οἱ καταθέσεις;;;

Νά μήν χαθοῦν οἱ καταθέσεις;;;Εἰλικρινά, δὲν μπορῶ νὰ καταλάβῳ ὅλη αὐτὴν τὴν πρεμούρα, νὰ μὴν χαθοῦν οἱ καταθέσεις.
Εἰδικὰ δὲν καταλαβαίνω γιατὶ γιὰ νὰ μὴν χαθοῦν θὰ πρέπη ἡ χώρα νὰ συνεχίσῃ νὰ κυβερνᾶται ἀπὸ μαφιόζους.

Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μαφιόζοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ πρόκειται νὰ ἐγγυηθοῦν γιὰ τὶς περιουσίες τοῦ κόσμου εἶναι τουλάχιστον ἀλλόκοτο.
Προσωπικὰ δὲν ἔχω καμμία ἀπολύτως κατάθεση καὶ μετὰ τὸ ἀπολύτως ἀνηθικο PSI, -τὸ ὁποῖο ἐξίσωσε ἁπλοῦς ἀποταμιευτὲς μὲ ἀπροσώπους ὀργανισμοὺς ἀορίστου διαρκείας ζωῆς, ὅπως οἱ τράπεζες, οἱ ἐπενδυτικὲς κερδοσκοπικὲς μεγαεπιχειρήσεις καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, γιὰ τὸ «καλὸ τῆς πατρίδας»-, κάθε κραυγὴ γιὰ σωτηρία τῶν καταθέσεων μὲ ἀφήνει παγερὰ ἀδιάφορο.

Τὰ χρήματα τῶν μικροομολογιούχων ἦταν ἐπίσης καταθέσεις, ποὺ κανεὶς ὅμως δὲν σκέφθηκε καὶ ποὺ πολὺ εὐχαρίστως ἡ κοινωνία δέχθηκε νὰ καταληστευθοῦν, γιὰ νὰ πληρωθοῦν μισθοὶ ὑπαλλήλων, συντάξεις πενηντάρηδων καὶ ἐπιδόματα ἀθλίων δικαστῶν.
Πολὺ δὲ περισσότερο καταθέσεις ἦταν καὶ τὰ χρήματα τῶν ἐπιχειρήσεων ἐκείνων, ποὺ κατεῖχαν ἄτοκα παλιόχαρτα, ποὺ εἶχαν καὶ αὐτὰ ὀνομαστεῖ εὐσχήμως ὁμόλογα, καὶ ποὺ εἶχαν δοθεῖ ἔναντι ἐξοφλήσεως ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου, ἀπὸ ἀγορὲς προϊόντων ἢ ὑπηρεσιῶν.
Χρήματά ποὺ ἐξαερώθηκαν γιὰ τὸ δημόσιο συμφέρον καὶ ποὺ οἱ δυστυχεῖς ἐπιχειρηματίες, στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, βρέθηκαν νὰ τὰ χρωστοῦν γιὰ δεύτερη φορὰ στὶς ἀγαθὲς τράπεζες, μιὰ καὶ τὰ «ὁμόλογα» αὐτὰ εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ ἀποπληρωμὴ ὑποχρεώσεων.

Σὲ κάθε περίπτωση, ὅποιος θέλει νὰ σωθοῦν οἱ καταθέσεις του ἂς μὴν ζητᾷ νὰ τὶς σώσῳ ἑγὼ μὲ τοὺς φόρους μου.
Ἂς τὶς ἀποσύρει ἀπὸ τὰ παραρτήματα τῆς τραπεζικῆς μαφίας καὶ ἂς τὶς κρύψει στὸ μαξιλάρι του.
Οἱ καταθέσεις του δὲν εἶναι τὸ ἱερὸ δισκοπότηρο τῆς ζωῆς μου, οὔτε εἶναι περισσότερο σεβαστὲς ἀπὸ τὰ χρήματα τῶν κουρεμένων ὁμολογιούχων, ποὺ ἐξαερώθηκαν «νόμιμα» γιὰ τὸ δημόσιο συμφέρον.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Τὸ κείμενον ἦταν ἀτονικό, καὶ γιὰ λόγους ἀντιμπαμπινιωτικούς, πολυτονίστηκε. Νὰ μὴν τοῦ δίδουμε καὶ χαροῦλες τοῦ ἀτιμούτσικου…

φωτογραφία

(Visited 49 times, 1 visits today)
One thought on “Νά μήν χαθοῦν οἱ καταθέσεις;;;

Leave a Reply