Θέλει καὶ …ΤΟΛΜΗ ἡ Ἐλευθερία!!!

«Θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην…»Θέλει καὶ ...ΤΟΛΜΗ ἡ Ἐλευθερία!!!

Συρία

Αξιοθαύμαστος κι Αδούλωτος Λαός…
Για την πατρίδα, την Εθνική Ανεξαρτησία, εναντίον της ιμπεριαλιστικής επιθέσεως!

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply