Ἔτσι… οὔτε κοινωνία θὰ ἔχης!!!!

Ἔτσι... οὔτε κοινωνία θὰ ἔχης!!!!Ὅταν φτιάχνῃς νόμους σύμφωνα μὲ τὴν θρησκεία καὶ ὄχι θρησκεία σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους…
Ὅταν δὲν κάνῃς πολιτικὴ διδασκόμενος ἀπὸ τὴν ἱστορία, ἀλλὰ γράφεις ἱστορία σύμφωνα μὲ τὴν πολιτική….
Ὅταν δὲν ἐρευνᾷς τὴν προϊστορία γιὰ νὰ ἀνακαλύψῃς τὶς ἀπαρχὲς τῆς ἐθνικῆς σοῦ παραδόσεως, ἀλλὰ κατασκευάζεις τὴν προϊστορία, σὰν βέλος στὴν φαρέτρα τῆς διεθνοῦς σου πολιτικῆς!
Ὅταν ζῇς στὸ χθές, ἀντὶ νὰ ζῇς στὸ σήμερα καὶ διδάσκεις τὸ χθὲς σὰν νὰ εἶναι σήμερα…
Τότε οὔτε παιδεία, οὔτε πολιτική, οὔτε θρησκεία, οὔτε παράδοση, οὔτε κοινωνία θὰ ἔχης…

Δοβίστης Λαέρτης

φωτογραφία

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply