Δίας καὶ Θέτις

Δίας καὶ ΘέτιςΠίνακας τοῦ J.A.D. Ingres: 1811.
Musée Granet, Aix-en-Provence, France.


καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων
σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα

λισσομένη προσέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα·
Ὅμηρος
Ἰλιάς, Α 500.

ἀπόδοση:
Κάθισε ἐμπρός του, ἔπιασε μὲ τὸ ἀριστερό της χέρι τὰ γόνατά του
μὲ τὸ δεξὶ τὸ πηγοῦνι  του ἀπὸ κάτω
καὶ ἔλεγε ἱκετεύοντας τὸν Δία τὸν ὕψιστο Κρονίδη

 Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 63 times, 1 visits today)
Leave a Reply