Οἱ Ἕλληνες φθονοῦν;

Οἱ Ἕλληνες φθονοῦν;Οι Έλληνες φθονούν, όχι βέβαια γιατί διαθέτουν γονίδια …φθόνου στο DNA τους (αυτή είναι μια αντιεπιστημονική άποψη που την αναπαράγουν οι αγράμματοι, οι «Ελληναράδες» και οι δουλόφρονες), αλλά γιατί έχουν έλλειμμα παιδείας, αστικής συνειδήσεως, κοινωνικής οργανώσεως, θεσμικής συγκροτήσεως και λειτουργίας του κράτους, και πολλά άλλα…

Οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν φθονούν τον άριστο και πετυχημένο.
Προσπαθούν να του μοιάσουν και να τον ξεπεράσουν.
Αυτό θα μας έλεγε ο Νανόπουλος.

Ἀλικᾶκος Δημήτρης

φωτογραφία

(Visited 69 times, 1 visits today)
Leave a Reply