Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος… (Βοήθειά μας…!!!)

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος... (Βοήθειά μας...!!!)Ο Άγιος Νεκτάριος χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως το 381 μΧ, πριν καν …βαπτιστεί Χριστιανός, με εντολή του Θεοδοσίου, που και το όνομά του προδίδει ειδική σχέση με τον …Θεό.
Τι ακριβώς έψελνε στις λειτουργίες, δεν θα το μάθουμε ποτέ.
Ένας Ισπανός Αυτοκράτορας ο Θεοδόσιος, με έναν ΜΗ Χριστιανό Πατριάρχη κατέστησαν τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία της Αυτοκρατορίας, απαγορεύοντας παράλληλα τις …αρχαίες θρησκείες, πλην  της …γνωστής!!!

Όπως βλέπουμε από τότε ακόμα, όταν η …«Δημοκρατία» δεν έφερνε τα κατάλληλα αποτελέσματα,  η ελίτ αναλάμβανε να κάνει τις σχετικές …διορθώσεις!!!

Στην εποχή μας ΟΛΑ τα κόμματα εξουσίας αλλάζουν όποτε γουστάρουν τους εκλογικούς νόμους, το Ποινικό Δίκαιο και το Σύνταγμα, ώστε να εξασφαλίσουν την …«δημοκρατική» παραμονή τους στην εξουσία και την ΜΗ σύλληψη για τα εγκλήματά τους κατά του λαού και της οικονομίας.
Η εξουσία ΑΠΕΧΘΑΝΕΤΑΙ την Δημοκρατία και την Δικαιοσύνη όταν αυτές ΔΕΝ υπηρετούν τα συμφέροντα των εξουσιαστών.

Σίγμα

Από τη σελίδα του Πατριαρχείου Κωνσταντνουπόλεως:

«…Οὐ πολὺς παρῆλθε χρόνος, ὁ δὲ Μ. Θεοδόσιος παρεκάλεσε τοὺς ἁγίους πατέρας τῆς Β´ συνόδου νὰ ἐγγράψῃ ἕκαστος ἐν χάρτῃ τὰ ὀνόματα ἐκείνων, οὕς ἔκρινεν ὑποψηφίους διὰ τὸν πατριαρχικὸν θρόνον, ὁ δὲ Ἀντιοχείας ἐγγράψας ὧν ἤθελε τὰ ὀνόματα, τελευταῖον ἐνέγραψε καὶ τὸ τοῦ Νεκταρίου.
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦτο ἔστη ὁ αὐτοκράτωρ Θεοδόσιος, ἀναγινώσκων τὰ ψηφοδέλτια τῶν ἀρχιερέων, ἡ δὲ προτίμησις αὕτη τοῦ βασιλέως ἐκίνησε τὴν ἔκπληξιν πάντων, τοσούτῳ μᾶλλον, ὄσῳ κατόπιν ἔμαθον ὅτι ὁ οὕτως ὑπὸ τοῦ Μ. Θεοδοσίου προτιμηθεὶς ἧν ἀβάπτιστος ἔτι.
Ὁ βασιλεὺς ὅμως τοῦτο μαθὼν ἐπέμεινεν εἰς τὴν ἐκλογήν, ὁ δὲ Νεκτάριος εὐθὺς ἐβαπτίσθη, καὶ τὰ ἐνδύματα τῶν νεωστὶ βαπτιζομένων φορῶν, ψήφῳ τῆς συνόδου, ἀνηγορεύθη πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Χειροτονηθεὶς δ᾽ ἐκράτησε παρ᾽ ἑαυτῷ Κυριακὸν τὸν ἐπίσκοπον Ἀδάνων, ὅστις ἐδίδασκεν αὐτῷ τὴν ἱερατικὴν τάξιν…»

 

 

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply