Ἡ Ἀνάγκη μας…

Ἡ Ἀνάγκη μας...Ἡ Ἀνάγκη, βάσει τῆς ὁποίας καὶ οἱ θεοὶ πείθονται, εἶναι κάτι ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουμε ΟΛΟΙ μας βιώσει, ὡς κατάστασιν.
Ὅταν μία Ἀνάγκη μᾶς μειώνει τὶς ἐπιλογές, τότε ἐκ τῶν πραγμάτων μεταμορφωνόμεθα σὲ κάτι ἄλλο, ἀφήνουμε πίσω μας μαλθακότητες καὶ ἀνασταλτικότητες καὶ μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις ὀρμοῦμε πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ὁποίας λύσεως ἤ πρὸς τὴν ὁποίαν διέξοδον.

Οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς μας σήμερα ὅμως, ἄν καὶ φαινομενικῶς μᾶς ὑπαγορεύουν πὼς ἡ Ἀνάγκη εἶναι νὰ βροῦμε τρόπους νὰ ἐπιβιώσουμε, δὲν ἔχουν φθάσει ἀκόμη στὰ ἄκρα, γιὰ τὸ σύνολον τοῦ πληθυσμοῦ μας, μὲ ἀποτέλεσμα ἀκόμη ἡ Ἀνάγκη νὰ ΜΗΝ λειτουργῇ γιὰ ΟΛΟΥΣ μας μὲ τὴν ἰδίαν βία.
Γιὰ νὰ ἀποδόσῃ ἡ πίεσις τῆς Ἀνάγκης πρέπει, ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε γιὰ τὴν Πατρίδα μας, νὰ ἰσχύῃ γιὰ ΟΛΟΥΣ, στὸν ἴδιον βαθμό. (Ὄχι φυσικὰ γιὰ τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων…!!!)

Συνεπῶς, ἐὰν τὸ καλοσκεφθοῦμε, ἠ Ἀνάγκη θὰ μᾶς ὑποχρεώση νὰ κάνουμε κάτι συλλογικὸ ὅταν θὰ μᾶς ἀγγίζη ΟΛΟΥΣ στὸν αὐτὸν βαθμό!!!
Γιὰ τὴν ὥρα οἱ μισοὶ κατηγοροῦν τοὺς ἄλλους μισοὺς ἤ γιὰ ἀδράνεια ἤ γιὰ λάθος ἐπιλογὲς ἤ ἀκόμη καὶ γιὰ ἀδιαφορία.
Κοντεύουμε…. Κοντεύουμε…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply