Περνῶντας ἤ παίρνοντας;

Περνῶντας ἤ παίρνοντας;Κάποιοι ἄνθρωποι περνοῦν μέσα ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ κάποιοι ἄλλοι παίρνουν.

Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναζητᾶς δὲν ἀπέχουν παρὰ μόνον μία σκέψη.
Ἕνας διαφορετικὸς τρόπος να δῇς τὰ πράγματα, μιὰ διαφορετικὴ σκέψη, μιὰ ἀλλαγὴ διαθέσεως, ἕνα ἅλμα πίστεως μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὴν ζωή σου γιὰ πάντα.
Εἶσαι ἕνα κλὶκ μακρυὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναζητᾶς.
Μιὰ ταινία ποὺ θὰ δῆς, μιὰ κουβέντα ποὺ θὰ ἀκούσης, ἕνα βιβλίο ποὺ θὰ διαβάσης, μιὰ ἀπόφαση ποὺ θὰ πάρης, κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ μοιάζῃ ἀνεπαίσθητο, μπορεῖ νὰ ἀνάψῃ τὸ φῶς τῆς ἐπιγνώσεως καὶ νὰ μεταστρέψῃ για πάντα τὸ πεπρωμένο σου.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply