Θέλω καὶ Κάνω!

Θέλω καὶ Κάνω!«Θέλω» σημαίνει «ψάχνω τὸν τρόπο».

«Κάνω» σημαίνει «βρῆκα τὸν τρόπο».

Τὸ πᾶν στὴν Ζωὴ εἶναι ὁ Τρόπος.
Καὶ ὄχι τυχαία στὴν Ἀγγλικὴ γλῶσσα way (τρόπος), γίνεται καὶ Way (Δρόμος).

Find a way, to live YOUR Way…

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply