Κράτος κηδεμών, πολίτης τέκνον…

Κράτος κηδεμών, πολίτης τέκνον... Μία φιλοσοφία τῆς Σκανδιναυΐας

Οἱ Σουηδοὶ εἴχαν τὴν τύχη νὰ προκύψῃ ἔνας ἐπαναστάτης, ὁ Eriksson, ποὺ ἀργότερα ἔγινε ὁ βασιλιὰς Gustav Wasa τῷ 1550 περίπου.
Ὁ βασιλιᾶς αὐτὸς ἔφτιασε ἕνα κράτος ποὺ ἔμελλε νὰ γίνῃ ἡ Σουηδία τοῦ 20ου αἰῶνος.

Διὰ τῆς βίας ἐδίωξε τὸν παπισμὸ καὶ εἰσήγαγε τὸν προτεσταντισμό, εἰσήγαγε εἰδικοὺς στὴν κατεργασία σιδήρου, ἀπὸ τὴν Βαλονία (Βέλγιο) καὶ κυρίως τὴν νέα φιλοσοφία τοῦ κράτους.
Τὸ κράτος κατὰ τὸν ἐν λόγῳ βασιλιᾶ εἶναι ἔνας καλοκάγαθος κηδεμόνας, ποὺ κύριο μέλημα ἔχει νὰ φροντίζῃ τὴν οἰκογένειά του, τὸν λαό του γενικῶς καὶ τὸν κάθε πολίτη εἰδικῶς.
Γι αὐτό, αὐτὸ ποὺ ἐδῶ λέμε κρατικὲς ὑπηρεσίες ὀνομάστηκαν ΚΗΔΕΜΟΝΙΕΣ καὶ ἡ λέξῃ δὲν ἤταν κενὴ νοήματος.

Ὁ κρατικὸς ἐργαζόμενος ἦταν πράγματι ἔνας ὑπηρέτης τοῦ πολίτου. Κυρίως ὅμως εἰσήγαγε τὴν ἀρχὴ τῆς ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ, δηλαδὴ ὁ μεγάλος κηδεμόνας, τὸ κράτος, ὀφείλει νὰ λέῃ πάντα τὴν ἀλήθεια στὸν λαό, μιὰ ἀρχὴ ποὺ ἔχει διατηρηθεῖ μέχρι σήμερα.
Ἔτσι τὸ κράτος εἶναι ἔνας ἀξιόπιστος κηδεμόνας.

Ὁ πολίτης ἀπὸ τὴν πλευρά τουῦ εἶναι τὸ τέκνον, ποὺ ὄχι μόνο δέχεται φροντίδα, ἀλλὰ ἔχει καὶ ὑποχρεώσεις πρὸς τὸν κηδεμόνα.
Μέγιστο καθῆκον τοῦ πολίτου εἶναι νὰ φροντίζῃ τὸν κηδεμόνα του, τὸ κράτος του, νὰ ἐπιδιώκῃ τὴν εὐημερία τοῦ κράτους καὶ νὰ ἀσκῇ τὴν ἀρχὴ τῆς εἰλικρινείας πρὸς τὸν κηδεμόνα του, ὅπως πρὸς τὸν πατέρα του.
Μία ἀρχὴ ποὺ τηρεῖται.
Γι αὐτὸ ὁ Σουηδὸς δὲν ἐπιτρέπει στὸν ἑαυτό του νὰ ξεγελάσῃι τὸ κράτος του, χωρὶς βέβαια νὰ ἀποκλείονται ἐξαιρέσεις.
Ἔτσι μιὰ ἀμοιβαία ἀξιοπιστία λειτουργεῖ  μὲ θαυμάσια ἀποτελέσματα στὴν ἐν γένει προκοπὴ τῆς χώρας.

Καὶ γιᾶ νὰ ἔλθῳ στὴν χώρα μας, δὲν θὰ ξεχάσω τὸ πικρὸ γεγονὸς ποὺ ἕνα ζευγάρι ἡλικίας τῶν 50, ὑποτίθεται μορφωμένοι, ποὺ λένε, πάντρεψαν τὸν πατέρα τοὺς στὰ 85, λίγο πρὶν πεθάνει, μὲ τὴν οὐκρανέζα ὑπηρέτρια «ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ Η ΣΥΝΤΑΞΗ», ἔλεγαν καὶ ὑπερηφανεύοντο…. ἀλλὰ ποιός θά πληρώνη τήν συντάξη γιά ἀκόμη 50 χρόνια;

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 86 times, 1 visits today)
One thought on “Κράτος κηδεμών, πολίτης τέκνον…

Leave a Reply