Ἡ κάθε ἀντιπαράθεσις μὲ τοὺς ἄλλους εἶναι μία ἀντιπαράθεσις μὲ τὸν ἑαυτόν μας!!!

Ἡ κάθε ἀντιπαράθεσις μὲ τοὺς ἄλλους εἶναι μία ἀντιπαράθεσις μὲ τὸν ἑαυτόν μας!!!Οἱ περισσότεροι ἀμφισβητοῦμε τὸν ἑαυτό μας κατὰ καιρούς…
Ὁρισμένοι μάλιστα τὸν ἀμφισβητοῦν τόσο ἔντονά, ποὺ πολλὲς σχέσεις ποὺ δεν ἐπρόκειτο νὰ διαλυθοῦν κλονίστηκαν ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ φοβόταν τόσο πολύ.

Ὅλα τὰ παιχνίδια ποὺ παίζουμε μὲ τοὺς ἄλλους ἔχουν τὴν βάση τοὺς στην ἀντιπαράθεση ποὺ ἔχουμε μὲ τὸν ἑαυτὸ μας.
Ὅταν ἀμφισβητοῦμε τὸν ἑαυτό μας, τότε δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ ἀμφισβητοῦμε καὶ τὴν ἀγάπη τῶν ἄλλων πρὸς ἐμᾶς.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply