Τῆς Ἀθηνᾶς ἀνάγλυφο

Τῆς Ἀθηνᾶς ἀνάγλυφοΠῶς ἀκούμπησες ἄπραγα τὸ δόρυ;
Τὴν φοβερή σου περικεφαλαία
βαρειὰ πῶς γέρνεις πρὸς τὸ στῆθος, Κόρη;
Ποιὸς πόνος τόσο εἶναι τρανός, ὦ Ἰδέα,

γιὰ νὰ σὲ φτάσῃ! Ὀχτροὶ κεραυνοφόροι
δὲν εἶναι γιὰ δικά σου τρόπαια νέα;
Δὲν ὁδηγεῖ στὸν Βράχο σου τὴν πλώρη
τοῦ καραβιοῦ σου πλέον πομπὴ Ἀθηναῖα;

Σὲ ταφόπετρα βλέπω νὰ τὴν ἔχῃ
καρφωμένη μία πίκρα τὴν Παλλάδα.
Ὤ! κάτι μέγα, ἀπίστευτο θὰ τρέχη …

Χαμένη κλαῖς τὴν ἱερή σου πόλη
ἢ νεκρὴ μέσ᾿ στὸ μνῆμα καὶ τὴν ὅλη
τοῦ τότε καὶ τοῦ τώρα, ὠιμένα! Ἑλλάδα;

Κωστῆς Παλαμᾶς, 1896

φωτογραφία

(Visited 79 times, 1 visits today)
Leave a Reply