Σιωπὴ

Σιωπὴκου με σ, σοφ

δν θλω ν μ χαϊδψ λγος σου,

παρ  μνον σες ν μο δσ εκαιρες.

Κα ν χω ες τ χαρτ ραδισ γλυκπιοτες λξεις,

ττες π μου μονχα πς θ γνω κμη καλλτερος…

Δεσποτκης τς Δαμητρς

λλην

4 – 6 – 2014

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply