Ὅ,τι πιστεύῃς γιὰ ἐσέναν …ἰσχύει!!!

Ὅ,τι πιστεύῃς γιὰ ἐσέναν ...ἰσχύει!!!Ὅσο πιὸ βαθειὰ πιστεύει κάποιος ὅτι δὲν ἔχει τὴν ἀγάπη τῶν ἄλλων, τόσο περισσότερα πράγματα μεταφράζει σὰν ἀπόρριψη καὶ τόσο πιὸ ὑψηλὸ τεῖχος κτίζει γύρω ἀπὸ τὴν καρδιά του, γιὰ νὰ προστατευθῇ.
Τὸ ἄτομο ποὺ πιστεύει ὅτι δὲν εἶναι ἄξιο νὰ ἀγαπηθῇ συμπεριφέρεται μὲ ἔναν ὄχι καὶ τόσο ἀξιαγάπητο τρόπο.
Μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπόμακρο, μοναχικό, ἄστοργο ἤ προκλητικό.

Ἐπειδὴ συμπεριφέρεται ἔτσι οἱ ἄλλοι τοῦ φέρονται ἀνάλογα.
Ἀκόμη κι ἂν δὲν λέῃ ἤ δὲν κάνῃ κάτι ἄσχημο, μεταδίδει κύματα ποὺ δὲν ἔχουν ἀγάπη.
Οἱ ἄλλοι τὸ καταλαβαίνουν αὐτὸ καὶ ἀντιδροῦν ἀρνητικά.

Ὅταν πιστεύῃς ὅτι εἶσαι ἀξιαγάπητος, τότε εἶσαι ἀνοικτός, ἐγκάρδιος καὶ στοργικὸς καὶ ἐκπέμπεις κύματα ἀγάπης, στᾶ ὁποία οἱ ἄνθρωποι ἀνταποκρίνονται. Αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς νὰ ἀνοικτοῦν σὲ ἐσένα.

Ὅταν ἐσὺ ἀκτινοβολῇς ἀγάπη βοηθᾶς καὶ τοὺς ἄλλους νὰ νοιώσουν ἀξιαγάπητοι καὶ τότε ξεκινᾶς μιὰν ἁλυσίδα ἀγάπης, ποὺ ἀπλώνεται σὲ ὅλους καὶ σὲ ὅλα γύρω σου.

Σούσουλα Γιῶτα

φωτογραφία

(Visited 39 times, 1 visits today)
One thought on “Ὅ,τι πιστεύῃς γιὰ ἐσέναν …ἰσχύει!!!

Leave a Reply