Μᾶλλον βαρυχειμωνιὰ θὰ ἔχουμε…

Μᾶλλον βαρυχειμωνιὰ θὰ ἔχουμε...4   Μᾶλλον βαρυχειμωνιὰ θὰ ἔχουμε…
Γέμισε ἡ λίμνη παπιά.
Ἡ κάπως προώρη ἔλευση ἐφέτος τῶν πουλιῶν προμηνύει μᾶλλον ἔναν βαρὺ χειμῶνα. Μᾶλλον βαρυχειμωνιὰ θὰ ἔχουμε...2
Μέτρησα περίπου 2000 Γκισάρια, 100 Χουλιαρόπαπιες, 50 Μαυροκέφαλες, 15 Βαλτόπαπιες καὶ ἔνα Μαυροβουτηχτάρι.Μᾶλλον βαρυχειμωνιὰ θὰ ἔχουμε...2Μᾶλλον βαρυχειμωνιὰ θὰ ἔχουμε...3

Καπουργᾶς Κωνσατνῖνος

(Visited 22 times, 1 visits today)




2 thoughts on “Μᾶλλον βαρυχειμωνιὰ θὰ ἔχουμε…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μᾶλλον βαρυχειμωνιὰ θὰ ἔχουμε… - Pentapostagma.gr

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μᾶλλον βαρυχειμωνιὰ θὰ ἔχουμε… – Idisis.eu

Leave a Reply