Ἄχθος ἀρούρης

Ἄχθος ἀρούρης2Παγκόσμια ἡμέρα ἀφιερωμένη στὰ ζωάκια.
Ἡ ὑποκρισία δῆλα δὴ σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο.
Διότι τελικῶς, ὅπως ἀποδεικνύεται, ὅλες οἱ «παγκόσμιες ἡμέρες» δημιουργοῦνται γιὰ νὰ …συγκαλύψουν τὴν γενοκτονία, στὴν ὁποίαν στοχεύουν.
Παγκόσμια ἡμέρα καὶ γενοκτονία…
Ὅπου βλέπουμε αὐτὴν τὴν φράσιν θὰ πρέπη σιγὰ σιγὰ νὰ τὴν χρησιμοποιοῦμε γιὰ νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς χρησιμοποιεῖται σὰν …φερεντζές, πρὸ κειμένου νὰ ἀποκρύψῃ τὸ ἔγκλημα.
Τὸ ὁποιοδήποτε ἔγκλημα. Πίσω ἀπὸ κάθε παγκόσμια ἡμέρα κι ἕνα μικρὸ ἤ μεγάλο ἔγκλημα.

Τὰ ζωάκια λοιπόν, γιὰ ὅσους ΔΕΝ τὸ γνωρίζουν, λειτουργοῦν ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ!!!
Δῆλα δή, τρώγουν, ἀφοδεύουν, διαβιοῦν καὶ τελικῶς κάποτε καταλήγουν, ΔΙΧΩΣ  νὰ ἐπιβαρύνουν τὸν πλανήτη μας μὲ σκουπίδια ἤ μὲ ἄλλου εἴδους κατάλοιπα.
Τὸ μόνον ζῶον ποὺ ΔΕΝ σέβεται τοὺς Νόμους τῆς Φύσεως καὶ πολὺ περισσότερο τοὺς ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥΣ νόμους τῆς ἀνακυκλώσεως εἶναι ὁ ἄνθρωπος.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια εἶναι τὰ ἀνθρωποειδῆ, ποὺ πιστεύουν πὼς εἶναι ἄνθρωποι κι ἐὰν διαθέτουν καὶ τὴν ἐλαχίστη εὐφυΐα, τότε ὄχι μόνον στρέφονται κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ ἰδίου τοῦ οἰκοσυστήματος ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ.
Διότι πάντα ἔχουν στὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ τους πὼς τὶς βρωμιές τους ΑΛΛΟΣ θὰ τὶς καθαρίση. Συμπεριφέρονται σὰν νὰ εἶναι σὲ ξενοδοχεῖο ἀλλὰ πιστεύουν πὼς τὸν λογαριασμὸ θὰ τὸν ἀποφύγουν.
Θὰ ἔλεγα μάλιστα πὼς ΔΕΝ πρέπει αὐτὸ τὸ ὑποεῖδος νὰ τὸ συνυπολογίζουμε στὸ ἀνθρώπινον, διότι ΚΑΙ μὲ τὰ λόγια τους καὶ μὲ τὰ ἔργα τους, ἀποδεικνύουν καθημερινῶς πὼς γιὰ αὐτοὺς ἔγραψε ὁ Ὅμηρος τὴν φράσιν «ἄχθος ἀρούρης».Ἄχθος ἀρούρης1

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply